• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.07.2022

Fondul de rezoluție bancară

 

Organizarea fondului de rezoluție bancară


În conformitate cu Legea nr.232/2016, în anul 2020 a fost constituit fondul de rezoluție bancară, ale cărui resurse sunt administrate de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar și sunt utilizate potrivit deciziei Băncii Naționale a Moldovei pentru acoperirea necesităților legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluție.

Aspectele relevante aferente metodologiei de calcul a contribuțiilor anuale ce urmează a fi plătite de fiecare bancă, procesul de calcul și de plată a acestora, au fost stabilite de către banca centrală în Regulamentul privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20.03.2020. Prevederile regulamentului se bazează pe practica statelor Uniunii Europene ca model de referință, dar iau în considerare și specificul sistemului bancar național.

Regulamentul Băncii Naționale prevede alimentarea fondului de rezoluție bancară din următoarele surse de finanțare:
a) contribuții anuale;
b) contribuții extraordinare;
c) împrumuturi și alte forme de finanțare.

În conformitate cu regulamentul menționat, băncile sunt notificate anual până la data 31 octombrie despre mărimea contribuției anuale care urmează a fi plătită de fiecare bancă în anul următor, tranșele și termenele limită de plată.

Nivelul-ţintă pentru resursele financiare disponibile ale fondului de rezoluție bancară este 3% din suma depozitelor garantate ale tuturor băncilor licențiate pe teritoriul Moldovei. Nivelul prevăzut trebuie atins pentru prima dată cel târziu la 31 decembrie 2024.


Utilizarea resurselor fondului de rezoluție bancară


Utilizarea resurselor fondului de rezoluție bancară se decide de către Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, pentru acoperirea necesităților legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluție, după cum urmează:
a) pentru garantarea activelor sau obligațiilor băncii supuse rezoluției, ale unei bănci-punte sau ale unui vehicul de administrare a activelor;
b) pentru a acorda împrumuturi băncii supuse rezoluţiei, unei bănci-punte sau unui vehicul de administrare a activelor;
c) pentru achiziţia de active ale băncii supuse rezoluţiei;
d) pentru a furniza finanțarea necesară unei bănci-punte ori unui vehicul de administrare a activelor;
e) pentru a plăti despăgubiri acționarilor sau creditorilor conform Legii nr.232/2016 ;
f) pentru a furniza finanțare băncii supuse rezoluţiei în locul reducerii valorii sau conversiei datoriilor anumitor creditori, atunci când se aplică instrumentul de recapitalizare internă, iar autoritatea de rezoluţie a băncilor decide să excludă anumiţi creditori din aria de aplicare a recapitalizării interne, conform Legii nr.232/2016 ;
g) pentru a acorda împrumuturi altor mecanisme de finanţare, în mod voluntar, conform Legii nr.232/2016;
h) pentru rambursarea împrumuturilor contractate şi a costurilor asociate acestora;
i) pentru orice combinaţie a măsurilor prevăzute la lit.a)-h).
Resursele fondului de rezoluție bancară pot fi utilizate pentru luarea măsurilor sus-menționate și în relația cu un eventual achizitor în cadrul instrumentului de vânzare a afacerii.