• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.06.2017

Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european

 

Banca Națională a Moldovei a aprobat Strategia de implementare a standardelor Basel III prin prisma cadrului legislativ european în aprilie 2016. La acel moment documentul avea ca scop identificarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a pachetului european de reglementare și supraveghere bancară, precum și sensibilizarea sectorului bancar în scopul conformării corespunzătoare.

În perioada anilor 2015 - 2017, Banca Națională a Moldovei a beneficiat de asistența oferită de băncile centrale din România și Olanda, prin intermediul proiectului Twinning aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul prevederilor Directivei 2013/36/EU și Regulamentului 575/2013 aferente sectorului bancar (așa numitul pachet CRD IV).

La acel moment și actualmente, strategia de implementare a standardelor Basel III este relevantă pentru realizarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM – UE aferente serviciilor financiare. Experții străini din cadrul proiectului Twinning, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Consilierul de rang înalt al UE pentru sectorul bancar au susținut elaborarea unei strategii în acest sens cu scopul implementării într-un mod eficient și transparent a prevederilor și standardelor UE. Totodată, acest document constituie un mecanism clar de comunicare cu băncile din Republica Moldova privind măsurile întreprinse de BNM în procesul de implementare a standardelor Basel III.

Strategia vizată descrie modul în care va fi transpus și implementat pachetul legislativ al Uniunii Europene în perioada anilor 2016-2020. Astfel, la moment a apărut necesitatea de stabilire a unui calendar de intrare în vigoare și implementare a prevederilor noului cadru legislativ după finalizarea elaborării acestuia. Aceste clarificări vor oferi sectorului bancar o previzibilitate mai mare a măsurilor și acțiunilor care vor fi întreprinse de BNM în calitate de autoritate de supraveghere. Astfel, prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 148 din 7 iunie 2017 Strategia inițială a fost completată.

S-a constatat că este indicat ca acest calendar să fie stabilit prin aceeași strategie care a constituit și unul dintre documentele utilizate ca bază pentru desfășurarea proiectului Twinning. Un document separat nu ar fi potrivit având în vedere legătura indisolubilă dintre măsurile și acțiunile care au fost incluse la această etapă cu cele avute în vedere la începutul proiectului Twinning.

În continuare Strategia vizată este însoțită de o anexă, care este o prezentare generală a obiectivelor/acțiunilor preconizate a fi întreprinse și calendarul de referință în acest scop.

 

Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european

Anexa I la Strategia de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european