Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.05.2024

Informație aferentă unităților de schimb valutar

 

Lista birourilor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, precum şi lista punctelor de schimb valutar ale hotelurilor şi a caselor de schimb valutar care deţin licenţa BNM privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 mai 2024.

 

Informaţia despre casele de schimb valutar

Casele de schimb valutar (persoane juridice) care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 mai 2024.

Informaţia conţine numărul licenţei, denumirea casei de schimb valutar, adresa de desfăşurare a activităţii şi numărul de telefon.

Se publică în scopul informării populației despre casele de schimb valutar care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei, avînd ca gen unic de activitate efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

 


Informația despre birourile de schimb valutar ale băncilor licenţiate

Lista birourilor de schimb valutar ale băncilor licenţiate care efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldovei la data de 1 mai 2024.

Informația conține denumirea băncii licențiate, denumirea și sediul subdiviziunii separate a acesteia, precum și numărul de telefon.

Se publică în scopul informării populației despre birourile de schimb valutar ale băncilor licenţiate care efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldovei.

 


Informaţia despre punctele de schimb valutar ale hotelurilor

Hotelurile care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (operaţiuni de cumpărare) prin intermediul propriului punct valutar, la data de 1 mai 2024.

Informația conține numărul licenței, denumirea și locul amplasării punctului de schimb valutar al hotelului, și numărul de telefon.

Se publică în scopul informării populației despre punctele de schimb valutar ale hotelurilor care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei, care efectuează operațiuni de cumpărare a numerarului în valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice prin intermediul propriului punct de schimb valutar.