• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.03.2021

Banca Națională a Moldovei și Centrul pentru Excelență în Finanțe, cu sediul în or. Ljubljana, Republica Slovenia

 

Centrul pentru Excelență în Finanțe (CEF) este o organizație internațională care are misiunea de a sprijini dezvoltarea capacităților profesionale prin instruirea funcționarilor din sectorul financiar din Europa de Sud-Est. CEF oferă asistență tehnică și instruiri profesionale practice adaptate și orientate spre necesitățile țărilor membre CEF, care au ca scop promovarea cooperării în regiune, inclusiv prin crearea platformelor de instruire și a schimbului de practici, prin stabilirea de noi parteneriate și prin alte activități.

CEF a fost constituit în anul 2001 de către Guvernul Sloveniei, la inițiativa Ministerului de Finanțe al Sloveniei și în strânsă colaborare cu alte ministere de finanțe din fostele țări iugoslave și din Albania. În anul 2015, după 14 ani de activitate ca centru regional, CEF a devenit o organizație internațională și acest statut facilitează angajarea experților internaționali și sporește cooperarea cu instituțiile partenere.

Republica Moldova a aderat la CEF în anul 2015, urmare adoptării Legii nr. 115 din 28 mai 2015 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe. În cadrul Consiliului de Conducere al CEF, Republica Moldova este reprezentată de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei și de ministrul finanțelor al Republicii Moldova, fiecare deținând câte un vot în procesul decizional.

Conform procedurilor interne privind guvernanța CEF, mandatul de președinte al Consiliului de Conducere al CEF se transmite în mod automat tuturor țărilor membre ale CEF, conform consecutivității alfabetice. În acest context, urmare a coordonării cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, începând cu 9 mai 2018, domnul Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a asigurat președinția Consiliului de Conducere al CEF până la ședința anuală a consiliului organizată la 4 iunie 2019 în Republica Moldova.

De-a lungul anilor, angajații Băncii Naționale a Moldovei au participat la diverse activități de instruire organizate de CEF, în cadrul cărora au reușit să-și dezvolte capacitățile profesionale.

Pentru a afla mai multe informații privind CEF vă rugăm să accesați pagina-web a acestei organizații: https://www.cef-see.org/.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).