• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.04.2021

Schimbul bancnotelor/monedelor necorespunzătoare circulației

 

Persoanele fizice şi juridice care sunt în posesia bancnotelor şi monedelor metalice necorespunzătoare circulației (uzate , deteriorate), dar autentice şi cu putere  circulatorie pot efectua schimbul acestora pe bancnote şi / sau monede metalice corespunzătoare circulației la Banca Națională a Moldovei (persoanele fizice) sau la băncile licențiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora (persoane fizice și juridice).
 

Schimbul bancnotelor necorespunzătoare circulației

Denumirea defectului

Descriere

Mențiuni

Murdărie

Extinderea murdăriei pe întreaga bancnotă, care duce la micșorarea cu 15 la sută a clarității imaginii.

Inscripţie/

Desen

- Litere/ cifre (cel puțin două simboluri), amprenta ștampilei sau orice alt desen pe bancnotă;

- Inscripții lizibile în spectrul ultraviolet, efectuate cu substanțe speciale de către organele statului.

 

Perforare

Bancnota care are perforații, cu unul sau mai multe orificii, cu diametrul de 3 mm fiecare sau mai mare.

Rupere

 -    Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, de cel puţin 15 mm fiecare, pe una din laturile bancnotei;

 -    Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, cu lăţimea de cel puţin 4 mm şi lungimea de cel puţin 15 mm fiecare, pe una din laturile bancnotei;

 -    Bancnota cu o bucată (bucăţi) lipsă, pe cel puţin una din laturi, cu lungimea şi lăţimea de 6 mm sau mai mult.

Dimensiuni modificate

Bancnota la care cel puţin una din laturi este mai mică cu 5 mm decât dimensiunea stabilită.

Reparare

Bancnota reconstituită prin lipirea părților unei bancnote autentice, cu bandă adezivă, lipici sau cu alte mijloace, care acoperă o suprafață mai mare de 10 mm pe 40 mm.

 Pete

 -     Una sau mai multe pete contrastante, care acoperă o porțiune de cel puţin 5 mm;

 -   Una sau mai multe pete, îmbibate cu substanță unsuroasă, suprafața fiecăreia constituind cel puţin 15 mm.

Bancnotă decolorată

Decolorarea sau dispariția cernelii de pe o porţiune sau de pe întreaga suprafaţă a aversului sau a reversului în cazul bancnotei spălate sau supuse unor agenţi chimici agresivi.

Fără colţuri

Bancnotă cu cel puţin un colţ lipsă a cărui suprafaţă constituie minimum 8 mm.

Fir de siguranţă deteriorat

Bancnota la care firul de siguranţă este deteriorat prin decupare parţială sau totală.

Absenţa unei texturi ferme

Rigiditatea mică a bancnotei rezultă din absența unei texturi ferme, cauzate de murdăria de pe suprafața bancnotei.

Şifonare

Bancnota cu plieri multiple aleatorii care afectează înfățișarea acesteia, bancnota mototolită cu un nivel de reflexie sau de rigiditate scăzut.

Bancnotă îndoită/ colț îndoit

Bancnota îndoită/ cu cel puțin un colț îndoit, dar nu poate fi depliată şi afectează înfățișarea acesteia.

Bancnotă ruptă și reconstituită prin lipirea fragmentelor

Bancnota care a fost ruptă şi reconstituită prin lipirea fragmentelor aparținând aceleiași bancnote, obținându-se suprafața întreagă sau bancnota căreia îi lipsește până la maximum 45% din suprafață.

Lipsesc  mai mult de 45% din suprafața bancnotei

Bancnota căreia îi lipsește mai mult de 45% din suprafață.

Bancnotă deteriorată în mod intenționat

Bancnota în privința căreia sunt motive să se considere că a fost deteriorată în mod intenționat (prin multiplicarea bancnotelor prin decupare etc.), nu se schimbă și se reține pentru a fi predată subdiviziunii teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne.

Specimen de bancnotă

Specimenul de bancnotă se retrage din circulație şi nu se plătește.

Bancnotă fără putere circulatorie

Bancnota fără putere circulatorie, al cărei termen de schimb a expirat, se respinge și nu se plătește.

 

Schimbul monedelor necorespunzătoare circulației

Denumirea defectului

Descriere

Mențiuni

Modificarea formei

Moneda care și-a păstrat imaginea pe avers şi revers, dar care în urma deteriorărilor mecanice sau a acțiunii unor factori de mediu și-a modificat forma inițială prin îndoire, lățire, găurire, topire.

Schimbarea culorii

Moneda care și-a păstrat imaginea pe avers şi revers, dar și-a schimbat culoarea în urma acţiunii unor factori de mediu agresiv.

Moneda metalică fără putere circulatorie

Monedă metalică fără putere circulatorie, al cărei termen de schimb a expirat, se respinge și nu se plătește.


bancnotele/monedele se supun schimbului şi se plătesc integral, 100 % din valoare
bancnotele/monedele se resping şi nu se plătesc


Bancnotele/monedele metalice depuse la bănci de către persoane fizice şi juridice şi care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice se retrag din circulație şi sunt predate subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne, pentru stabilirea autenticității acestora.

Pentru bancnotele reținute, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

În cazul schimbului monedei naționale necorespunzătoare circulației la ghișeul BNM în sumă mai mare de 1000 (una mie) lei, persoana fizică prezintă buletinul de identitate și completează Cererea privind schimbul monedei naționale.


Cererea privind schimbul monedei naționale:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).