Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.05.2024

Lista proiectelor de decizie propuse pentru consultare publică

 

2024


22.05.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și publicarea Raportului privind solvabilitatea şi stabilitatea financiară de către societățile de asigurare sau de reasigurare” (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecţiilor - 10 iunie 2024)


30.04.2024

Proiectul HCE al BNM „ Pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de guvernanță a societăților de asigurare sau de reasigurare” (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecţiilor - 21 mai 2024)

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității de către societățile de asigurare sau de reasigurare și cerințele cu privire la efectuarea testelor pentru evaluarea capacității de menținere a stabilității financiare” (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecțiilor - 20 mai 2024)


22.04.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității simultane a societăților de asigurare” (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecţiilor - 17 mai 2024)


17.04.2024

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 7 mai 2024)

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.110/2018” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 3 mai 2024)


12.04.2024

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile, modul de aprobare și de retragere a aprobării entității de audit în contextul activității prestatorilor de servicii de plată nebancari și modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11/2024 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică”” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 30 aprilie 2024)


11.04.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al BNM „ Pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de guvernanță a societăților de asigurare sau de reasigurare” (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecţiilor - 23 aprilie 2024)

Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității de către societățile de asigurare sau de reasigurare și cerințele cu privire la efectuarea testelor pentru evaluarea capacității de menținere a stabilității financiare” (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecţiilor - 23 aprilie 2024)


03.04.2024

Anunț privind inițierea modificării Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCA a BNM nr.255 din 17.11.2011 (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecțiilor – 17 aprilie 2024)


02.04.2024

Anunț privind inițierea revizuirii Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 42/2018 și a Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.83/2019 (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecțiilor – 16 aprilie 2024)


20.03.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014” (data limită de primire a propunerilor/obiecțiilor - 05.04.2024)


14.03.2024

Proiectul Hotărârii „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la auditul societăților de asigurare sau de reasigurare”


11.03.2024

Anunț privind inițierea revizuirii Instrucțiunii cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.54/3/2017 (data limită de primire a propunerilor/obiecțiilor - 25.03.2024)


28.02.2024

Proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv ”Pentru aprobarea Regulamentului privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societățile de asigurare sau de reasigurare” (data limită de primire a propunerilor/obiecțiilor - 15.03.2024)


23.02.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modificare HCE al BNM nr.159/2018„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 05.03.2024)


22.02.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine" (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 08.03.2024)


15.02.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile, modul de aprobare și de retragere a aprobării entității de audit în contextul activității prestatorilor de servicii de plată nebancari” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 27.02.2024)


12.02.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331/2016” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 25.02.2024)


 

2023


29.12.2023

Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanele aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare, comisioanele percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare, precum și valoarea maximă a documentului de plată acceptat de sistemul de compensare cu decontare pe bază netă din partea participanților” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 17.01.2024)


19.12.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului nr. 101/2022 privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 09.01.2024)

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară” (Hotărârea CNPF nr.20/5 din 20.05.2022) (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 09.01.2024)


13.12.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 27.12.2023)

Proiectul HCEal BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 27.12.2023)


04.12.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 179/2019” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 18.12.2023)

Anunț privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre cu privire la primele de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă, precum și abrogarea Hotărârii CNPF nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 18.12.2023)


08.11.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 30.11.2023)


01.11.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la avizarea, înregistrarea și transparența structurii de proprietate a organizaţiilor de creditare nebancară” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 20.11.2023)


31.10.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 14.11.2023)


20.10.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 03.11.2023)


17.10.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea participanților profesioniști la piața financiară nebancară (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 31.10.2023)


03.10.2023

Anunț privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 16.10.2023)


01.09.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv la Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018" (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 22.09.2023)


29.08.2023

Proiect de modificare a unor acte normative ale BNM care stabilesc cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, prestatorilor de servicii de plată nebancari, unităților de schimb valutar


22.08.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.159/2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”


21.07.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la excluderea privind rețelele limitate în temeiul Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 04.08.2023)


18.07.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințe minime pentru gestiunea riscurilor TIC și de Securitate a Informației” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 04.08.2023)


03.07.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.245/2019” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 17.07.2023)


26.06.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv la Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.147/2019” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 10.07.2023)


15.06.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințe minime pentru gestiunea riscurilor TIC și de Securitate a Informației” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 28.06.2023)


07.06.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la facilitățile permanente și facilitatea de credit pe parcursul zilei acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 22.06.2023)


31.05.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 23.06.2023)


30.05.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la notificarea unor activități exceptate în temeiul Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 07.06.2023)


29.05.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la acordarea de către băncile comerciale a creditelor de consorţiu din 3.02.1995, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.4 din 3 februarie 1995” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 16 iunie 2023)


23.05.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 12 iunie 2023)


13.05.2023

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 26 mai 2023)


12.05.2023

Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” S.A. (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 23 mai 2023)


28.04.2023

Anunț privind inițierea proiectului de modificare a HCE al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” S.A. (data-limită de primire a propunerilor/recomandărilor - 16 mai 2023)


27.04.2023

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 16 mai 2023)


14.04.2023

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 3 mai 2023)


12.04.2023

Proiectul HCE "Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei" (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 28 aprilie 2023)


11.04.2023

Proiectul HCE al BNM „Privind modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și fată de lichidatorul băncii în proces de lichidare” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 28 aprilie 2023)


10.04.2023

Proiectul HCE „Pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 26 aprilie 2023)


06.04.2023

Proiectul HCE ”Pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14/2009” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 20 aprilie 2023)


04.04.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la externalizarea funcțiilor de către prestatorii de servicii de plată nebancari” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 19 aprilie 2023)


31.03.2023

Proiectul Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar (termenul limita de prezentare a recomandărilor și propunerilor este de 14.04.2023)


28.03.2023

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar nr.335/2016” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 11 aprilie 2023)


13.03.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”(data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 24 martie 2023)


06.03.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare între prestatorii de servicii de plată”

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015”(data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 20 martie 2023)


06.02.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transferul de credit și debitarea directă” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 20 februarie 2023)


31.01.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 15 februarie 2023)


25.01.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 10 februarie 2023)


 

2022

28.12.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transferul de credit și debitarea directă”


14.12.2022

Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanele aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare, comisioanele percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare, precum și valoarea maximă a documentului de plată acceptat de sistemul de compensare cu decontare pe bază netă din partea participanților”


01.12.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 23 decembrie 2022)


30.11.2022

Anunț privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de Hotărârii Comitetului Executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari centrali din alte state (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 15 decembrie 2022)


16.11.2022

Proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”


10.11.2022

- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare între prestatorii de servicii de plată”


07.11.2022

Proiectului Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari (termenul limita de prezentare a recomandărilor și propunerilor este de 18 noiembrie 2022)


03.11.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la externalizarea de către prestatorii de servicii de plată nebancari”

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014”


24.10.2022

Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019


02.09.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea prestatorilor de servicii de plată nebancari”

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari”


20.07.2022

ANUNȚ! Se retrage din procesul de elaborare proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”.


05.07.2022

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Național de Plăți pe lângă Banca Națională a Moldovei


05.07.2022

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari din alte state


02.06.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


01.06.2022

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


18.05.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”


13.05.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind criteriile aplicabile societății de audit în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.144 index 1 și art.144 index 2 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor”


26.04.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru modificarea Regulamentului cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 159 din 05 iunie 2019” (data limită de primire a recomandărilor și propunerilor 16 mai 2022)


12.04.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011”


23.03.2022

Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019


21.03.2022

Proiectul HCE al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru gestiunea riscurilor TIC și de Securitate a Informației"


15.02.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova”


04.02.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind creditarea prudentă a persoanelor fizice pentru bănci”


27.01.2022

Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei"


25.01.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


18.01.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


03.01.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”
 

 

2021


27.12.2021

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020”


10.12.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova”


30.11.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019”


29.11.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


19.10.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor nr.322/2018”


20.08.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”


23.07.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.240/2013”


06.07.2021

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la investițiile băncilor în imobilizări corporale, aprobat prin HCA al BNM nr. 384/1999”


29.06.2021

  - ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011"

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


17.06.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016”


06.05.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011”


05.05.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare şi/sau de plăţi” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 21 mai 2021)


28.04.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014"


20.04.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (înglobează modificari la Regulamentele HCE al BNM nr.109/2018, nr.109/2019, nr.158/2020,Instructiunea nr.117/2018 s.a)


19.04.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019


26.03.2021

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217 din 16 august 2019”


22.02.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217/2019”


19.02.2021

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, înglobează modificari la Regulamentele HCE al BNM nr.46/2020 si 118/2018


09.02.2021

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență” 
 

 

2020


30.11.2020

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la stabilirea termenului de transmitere a unor registre ale deținătorilor de valori mobiliare către S.A. „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”

  - Proiect HCE cu privire la stabilirea termenului de transmitere a unor registre ale deținătorilor de valori mobiliare către S.A. „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”


09.11.2020

  - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară


09.10.2020

  - Proiectul HCE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova


18.09.2020

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”


01.09.2020

  - Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii”


30.07.2020

  - Proiect de modificare a Regulamentelor BNM care stabilesc cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, prestatorilor de servicii de plată nebancari, caselor de schimb valutar și hotelurilor


20.07.2020

  - Proiect de modificare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” S.A


20.05.2020

  - Proiectul Hotărârii CE al BNM pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 29 noiembrie 2018


30.06.2020

  - Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind efectul de levier pentru bănci"

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”


20.05.2020

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”


11.05.2020

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii”


29.04.2020

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor”


22.04.2020

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017”.


07.04.2020

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului cu privire la deținerile în capitalul social al băncii.


16.03.2020

  - Anunț privind organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Legii de modificare a unor acte legislative (în contextul transpunerii prevederilor Directivei nr. 2015/2366 – PSD2).


12.02.2020

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.


10.02.2020

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova”.


21.01.2020

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.


20.01.2020

  - Proiectul HCE al BNM privind modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii și cerințele de capital, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 24.05.2018.
 

 

2019


04.12.2019

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


20.11.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor”.


13.11.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019”.


15.10.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară.


08.10.2019

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”.


23.09.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară”.


18.09.2019

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”.


16.09.2019

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


12.09.2019

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci”;

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci”;

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”.


10.09.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”.


21.08.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară”.


19.08.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea activelor băncii în proces de lichidare”.


17.08.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019”.


16.08.2019

  - Proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației aferente activității lor, aprobat prin HCa nr.52 din 20.03.2014.


19.07.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova.


09.07.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea informației aferentă adecvării fondurilor proprii.


08.07.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deținerile calificate ale băncilor.


28.06.2019

  - Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


21.06.2019

  - Proiectul HCE al BNM „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997”.


13.06.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017”.


10.06.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


06.06.2019

  - Proiect HCE al BNM "Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere".

  - Proiect HCE al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci".


28.05.2019

  - Proiect HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe”.

  - Proiect HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


21.05.2019

  - Proiect HCE al BNM ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor”.


20.05.2019

  - Proiect HCE al BNM „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


18.05.2019

  - Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari".


26.04.2019

  - Consutarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013".

  - Consutarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare.


23.04.2019

  - Consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM nr.241/2011”.


19.04.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare”.

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”


18.04.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM "Pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență".


13.04.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat".


12.04.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru modificarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 62 din 9 martie 2017”.


04.04.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.


01.04.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea ,,Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013”.


28.03.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al BNM ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”.


18.03.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


13.03.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

  - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

  - Anunț privind inițierea proiectului de modificarea a Regulamentului cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06. 2013.


04.03.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor”.


01.03.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare".


26.02.2019

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei.


08.02.2019

  - Proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor la prestatorii de servicii de plată nebancari;

  - Proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari”.


31.01.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modificare și completare a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18.05.2012.


29.01.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


18.01.2019

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014”;

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011”.
 

 

2018


14.12.2018

  - Proiectul HCE „pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat".


07.12.2018

  - Proiectul HCE „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011.


27.11.2018

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotarîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor în capitalul social al prestatorilor de servicii de plată nebancari;

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari”;

  - Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari”.


23.11.2018

  - Proiectul HCE BNM ”Pentru modificarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 61 din 11 septembrie 1997.


21.11.2018

  - Proiectul HCE pentru modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară.


14.11.2018

  - Proiect HCE „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual”.


09.11.2018

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Bancii Nationale a Moldovei CE Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari;

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”:

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură”

  - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențialei”.


06.11.2018

  - Proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului.


29.10.2018

  - Proiect HCE "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către bancă".


15.10.2018

  - Proiectul HCE „Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”.


04.09.2018

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor”.


24.08.2018

  - Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv "cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului".


21.08.2018

  - Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv „Cu privire la aprobarea Metodologiei de verificare și evaluare a activității băncilor”.


03.08.2018

  - Proiectul Regulamentului cu privire la cadrul de administrare a activitatii bancii si procesul de evaluare a adecvării capitalului intern.


01.08.2018

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare.


09.07.2018

  - Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.


05.07.2018

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”;

  - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică”.


29.06.2018

 - Proiectul Regulamentului cu privire la controalele pe teren (inspecțiile) la bănci.

 - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


05.06.2018

 - Proiectul HCE al BNM privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare.


31.05.2018

 - Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative;

 - Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.


21.05.2018

Proiect HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

Proiect de HCE al BNM cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.


14.05.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din 06.04.2017”.


11.05.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova”.


26.04.2018

Proiect HCE "Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013".


17.04.2018

Proiect HCE privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii.


12.04.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate””.


10.04.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


26.03.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare;

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.


23.02.2018

Poiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”.


16.02.2018

Proiectul Hotărârii "Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016".


12.02.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind aprobarea Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor;

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci;

Proiectul HCE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate;

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate.


06.02.2018

Proiectul legii pentru modficarea și completarea unor acte legislative.


05.02.2018

Proiectul Legii cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A..


02.02.2018

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit”;

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci”;

Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital;

Proiect HCE al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate.


09.01.2018

Proiect HCE ”Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”.
 

 

2017

29.12.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și de prezentare a rapoartelor FINREP la nivel individual”.


14.12.2017
Proiect BNM „Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă”.


08.12.2017
Proiect HCE "Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte".


27.11.2017

- Proiectul HCE al BNM pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

- Proiectul HCE al BNM pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară.


23.10.2017
-  Proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”.

-  Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.


06.10.2017
Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova.


29.09.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți”.


29.08.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor”.


25.08.2017
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.


14.08.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”.


07.08.2017
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative.


14.06.2017
Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”.


14.06.2017
Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”.


16.05.2017
Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008”.


15.05.2017
Proiectul Hotărârii "Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016"


14.04.2017
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”.


24.03.2017
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale aMoldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (care înglobează modificări și completări la Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova și la Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor).


16.03.2017
Proiectul HCE „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată”


13.03.2017
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


24.02.2017
Proiectul Hotărîrii CE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la exigențele față de administratori)"


13.02.2017
Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate"


07.02.2017
Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea CA al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 02 martie 2006 (data limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 20 februarie 2017)"


31.01.2017
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii"


30.01.2017
Proiectul de hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei"


27.01.2017
Proiect pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001


27.01.2017
Proiectul HCE al Băncii Naţionale „Pentru aprobarea și abrogarea uno r acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” - aprobarea Regulamentului cu privire la auditul extern în băncile din R.Moldova
 

 

2016

30.12.2016
Proiectul Legii privind activitatea băncilor şi a societăților de investiţii (transpunerea Directivei 2013/36/UE din 26 iunie 2013 și a Regulamentului 575/2013 din 26 iunie 2013)

07.12.2016
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” care include și aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor

31.10.2016
Proiectul HCE cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar

31.10.2016
Proiectul HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar

28.10.2016
Proiectul HCE cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

28.10.2016
Proiectul HCE pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

28.10.2016
Proiectul HCE al BNM pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova

27.10.2016
Proiectul HCE cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

24.10.2016
Proiectul HCE Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

04.10.2016
Proiectul HCE pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01

03.10.2016
Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare

30.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

29.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”

27.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”

26.09.2016
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”.

26.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”

19.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”

8.09.2016
Proiectul HCE al BNM pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii băncii

29.07.2016
Proiectul HCE al BNM Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei

22.07.2016
Proiectul HCE al BNM Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci

20.06.2016
Proiectul de lege cu privire la supravegherea suplimentară a societăților de credit, a asigurătorilor/ reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar

13.06.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”

13.06.2016
Proiect HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”

28.04.2016
Proiectul HCE al BNM Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova

01.04.2016
Proiectul de Lege cu privire la modificarea si completarea unor legi

04.03.2016
Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

17.02.2016
Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată

10.02.2016
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

22.01.2016
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară
 

 

2015

31.12.2015
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

31.12.2015
Proiectul Legii cu privire la contractele de garanție financiară

31.12.2015
Proiectul Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare

28.12.2015
Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea „Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”, aprobată prin HCA al BNM nr.132 din 17 iulie 2008

16.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei

16.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe

15.12.2015
Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

11.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

04.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari (inclusiv sinteza avizelor și recomandărilor)

27.11.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare pentru Registrul riscului de credit

05.11.2015
Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei"

20.10.2015
Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

21.09.2015
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

21.08.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

11.08.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor (inclusiv sinteza recomandărilor)

20.07.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

01.06.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii

28.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

27.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

13.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii.

05.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

05.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate

29.04.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

21.04.2015
Proiect HCA al BNM сu privire la modificarea Recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către bănci în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

08.04.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată

02.04.2015
Proiect HCA al BNM pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii

26.03.2015
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

12.02.2015
Proiect HCA al BNM Pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor

09.02.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

05.02.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii
 

 

2014

30.12.2014

Proiectul Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare; Proiectul Legii cu privire la contractele de garanție financiară; Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

24.12.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari

11.12.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemele automatizate de deservire la distanță

01.12.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei

11.11.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

10.11.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la completarea şi modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

28.10.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit

15.10.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

03.10.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

01.10.2014
Proiect HCA al BNM сu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova

17.09.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naționale a Moldovei

05.08.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern

04.08.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată

29.07.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor

16.07.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii

04.07.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

23.06.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă

16.06.2014
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

11.06.2014
Proiectul Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale

09.06.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți

02.06.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova

28.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

27.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

27.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

26.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la completarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

26.02.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova

24.02.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la Regulamentul cu privire la metodologia de calcul a indicelui de referinţă pentru contractele de credit pentru consumatori

17.02.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii


2013

30.12.2013
Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor


2011

02.03.2011
Proiectul Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică


2008

13.11.2008
LEGEA privind transparenţa în procesul decizional

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).