• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.06.2019

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

28.06.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 28.06.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”  (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE derivă din necesitatea ajustării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în contextul modificărilor operate în legislația Republicii Moldova, cum ar fi în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară în vederea eliminării obligației băncilor licențiate să aplice mașini de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul birourilor sale de schimb valutar, în alte acte normative care vizează (în mod direct sau indirect) activitatea unităților de schimb valutar, precum și intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor.

Proiectul HCE prevede modificarea Regulamentului cu privire la activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.335/2016 și a Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.304/2016.

Beneficiarii proiectului HCE sunt unitățile de schimb valutar.

Proiectul hotărârii HCE a fost elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.41 alin. (9), art. 44 alin. (10) și art.47 alin.(9) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 12.07.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 255.

Proiectul hotărârii HCE și nota informativă aferentă acesteia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:     DOC     PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.41 alin. (9), art. 44 alin. (10) și art.47 alin.(9) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE derivă din necesitatea ajustării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în contextul modificărilor operate în legislația Republicii Moldova, cum ar fi în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară în vederea eliminării obligației băncilor licențiate să aplice mașini de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul birourilor sale de schimb valutar, în alte acte normative care vizează (în mod direct sau indirect) activitatea unităților de schimb valutar, precum și intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor.

Proiectul HCE prevede modificarea Regulamentului cu privire la activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.335/2016 și a Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.304/2016.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Principalele amendamente la Regulamentul cu privire la activitatea unităților de schimb valutar vizează:

 • eliminarea normelor referitoare la aplicarea de către băncile licențiate a mașinilor de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul birourilor sale de schimb valutar;
 • stabilirea obligației băncii licențiate de a înregistra în sistemul informațional al acesteia toate operațiunile de schimb valutar în numerar care se efectuează prin intermediul birourilor de schimb valutar;
 • stipularea obligației băncii licențiate de a elibera clienților care efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar a unui document ce confirmă efectuarea operațiunii în cauză, și anume a bonului de schimb valutar. Bonul de schimb valutar trebuie să corespundă cerințelor stabilite la punctul 10 din anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor.

Printre cele mai importante modificări la Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar menționăm:

 • precizările aferente prezentări anuale a unui singur cazier judiciar în original în cazul în care una și aceeași persoană exercită funcția de administrator sau de adjunct al administratorului și concomitent funcția de contabil-șef și/sau persoana în cauză are calitatea de asociat/acționar al unei case de schimb valutar sau al mai multor case de schimb valutar;
 • modificările privind cerințele minime față de încăperile caselor de schimb valutar, prin excluderea prevederilor aferente durabilității ușilor, pereților, planșeurilor încăperii casei de schimb valutar;
 • excluderea prevederilor referitoare la aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate;

De asemenea, în ambele regulamente au fost operate modificări de ordin redacțional.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia. Aprobarea proiectului HCE nu impune  modificarea altor acte normative conexe.

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

-

 

8. Constatările expertizei anticorupție

-

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

-

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției.

Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Constatările altor expertize

-