• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2023

BNM a găzduit cea de-a 9-a reuniune a Comitetului de Coordonare a Proiectului Twinning

Banca Națională a Moldovei (BNM) a găzduit cea de-a noua reuniune a Comitetului de Coordonare a Proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova", finanțat de Uniunea Europeană.

La ședință au participat reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei în calitate de instituție beneficiară a proiectului Twinning, ai Consorțiului de implementare format din Banca Națională a României (BNR), Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, Banca Centrală a Lituaniei și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) împreună cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în calitate de autoritate contractantă.

La reuniune au fost analizate progresele înregistrate în perioada de raportare pentru fiecare arie de intervenție a proiectului fiind remarcate rezultatele înregistrate datorită efortului comun al partenerilor în proiect. Printre acestea se numără:

 • Elaborarea și aprobarea unei noi strategii de politică macroprudențială. Documentul a fost aprobat în cadrul Comitetului Național de Stabilitate Financiară al Moldovei la data de 15 septembrie 2023 și publicat pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei la data de 26 octombrie 2023;
 • Elaborarea cadrului privind modelul de testare macroprudențială la stres. În etapa inițială, modelul va fi rulat anual. După testarea inițială, efectele din a doua rundă vor fi integrate în model urmând a fi evaluat impactul șocurilor macroeconomice asupra fiecărui modul;
 • Îmbunătățirea calității Raportului de Stabilitate Financiară al Băncii Naționale a Moldovei;
 • Demararea elaborării amendamentelor necesare la cadrul primar privind asigurările și reasigurările și a celui privind asigurările de răspundere civilă auto, în linie cu Directivele UE privind Solvabilitate II și MPTL;
 • Demararea elaborării cadrului legal secundar aferent supravegherii sectorului de asigurări;
 • Elaborarea reglementărilor necesare supravegherii sectorului organizațiilor de creditare nebancară (OCN);
 • Instruirea personalului BNM responsabil cu supravegherea OCN;
 • Elaborarea și aprobarea reglementărilor BNM privind activitatea de monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților. În acest sens, un pas major l-a constituit adoptarea  legii pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare) care a fost votată la 19 octombrie 2023, în lectură finală, de Parlamentul Republicii Moldova și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
 • Instruirea personalului BNM responsabil de activitatea de monitorizare a infrastructurii pireței financiare și a sistemelor de plăți;
 • Finalizarea dosarului de aderare a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro.

Proiectul Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar”, finanțat de Uniunea Europeană, a demarat în luna octombrie 2021 pe o perioadă de 30 luni. Până la finalul lunii noiembrie, în cadrul proiectului, au fost desfășurate 120 de misiuni de asistență tehnică, care au cuprins 885 de zile de lucru/expert, precum și 12 vizite de studiu la sediul BNR și ASF.

Ședința finală a Comitetului de coordonare a proiectului de twinning este preconizată pentru luna martie 2024.


Notă:
Twinning este un instrument al UE de cooperare instituțională între autoritățile statelor membre ale UE și autoritățile țărilor beneficiare. Proiectele Twinning urmăresc scopul de a dezvolta capacitățile instituționale ale autorităților beneficiare. În cadrul acestor proiecte, experți din sectorul public din UE sunt detașați pentru a oferi asistență autorităților beneficiare în vederea atingerii unor obiective specifice. Mai multe informații privind instrumentul de asistență Twinning sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene.