Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.01.2021

Întrebări și răspunsuri în domeniul reglementării valutare

 

1. Sunt persoană fizică şi vreau să schimb o sumă de bani în valută străină la Banca Naţională a Moldovei. Cum pot face acest lucru?

Luând în considerare prevederile Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (https://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldove...), efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoanele fizice nu ţine de competenţa Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), pe teritoriul Republicii Moldova operaţiunile de schimb valutar cu persoanele fizice se efectuează de către băncile licenţiate (fără numerar şi în numerar) şi de către unităţile de schimb valutar (în numerar), iar persoanele juridice efectuează operaţiuni de schimb valutar cu băncile licenţiate (fără numerar).


2. Pot fi schimbate valutele străine conform cursului oficial al leului moldovenesc afişat pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei?

Potrivit art.39 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte de către Banca Naţională a Moldovei şi se utilizează în scopuri contabile şi statistice. Aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine la efectuarea operaţiunilor valutare, inclusiv de către Banca Naţională a Moldovei, nu este obligatorie.

Cursurile de cumpărare/vânzare a valutei străine pe care băncile licenţiate şi unităţile de schimb valutar le aplică la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar se stabilesc de către acestea în mod independent.


3. Vreau să schimb în lei moldoveneşti o sumă de bani într-o valută străină care este rar utilizată în Republica Moldova. Este posibil acest lucru?

Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...) nu impune băncilor licenţiate şi unităţilor de schimb valutar obligativitatea efectuării operaţiunilor de cumpărare/vânzare a oricărei valute străine. Astfel, aceste instituţii au dreptul de a determina de sine stătător acele valute străine pe care pot să le cumpere/vândă, luând în considerare cererea şi /sau oferta pe piaţa valutară.

În vederea identificării băncii licenţiate sau unităţii de schimb valutar care efectuează operaţiuni de schimb valutar cu valute străine rar utilizate în Republica Moldova, contactaţi instituţiile indicate în rubrica Băncile licențiate din RM (https://www.bnm.md/ro/content/bancile-licentiate-din-republica-moldova) și rubrica Informație aferentă unităților de schimb valutar  (https://www.bnm.md/ro/content/informatie-aferenta-caselor-de-schimb-valutar).


4. Unde pot găsi lista băncilor licenţiate şi a unităţilor de schimb valutar?

Aceste informaţii sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei după cum urmează:


5. Aş vrea să ştiu unde pot fi schimbate monedele metalice în valută străină pe lei moldoveneşti?

Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...) nu stabileşte obligativitatea unităților de schimb valutar de a efectua operaţiuni cu monede metalice în valută străină, acest lucru fiind lăsat la discreţia unităţilor în cauză.


6. Îmi doresc să deschid o casă de schimb valutar. Care acte reglementează acest proces?

Licenţierea şi desfăşurarea activităţii caselor de schimb valutar este reglementată de prevederile Capitolului V din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...) şi ale Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.304/2016 (https://www.bnm.md/ro/content/hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulam...).


7. Ce documente trebuie să elibereze unitatea de schimb valutar persoanei fizice la efectuarea operaţiunii de schimb valutar în numerar la ghișeu?

La efectuarea de către banca licențiată a operațiunii de schimb valutar în numerar cu persoana fizică se eliberează un bon de schimb valutar. Casa de schimb valutar/hotelul este obligată să elibereze bonul de casă imprimat  la maşina de casă şi control. În anumite cazuri, suplimentar la bonul de casă sau bonul de schimb valutar, unitatea de schimb valutar eliberează clientului și buletinul de schimb valutar. Buletinul de schimb valutar nu substituie bonul de casă/bonul de schimb valutar şi fără acest bon nu este valabil.

În cazurile în care maşina de casă şi control nu este funcţională, casa de schimb valutar/hotelul își suspendă activitatea.


8. Ce documente trebuie să fie eliberate persoanei fizice în cazul efectuării unei operaţiuni de schimb valutar la aparatul de schimb valutar?

La efectuarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar prin intermediul aparatului de schimb valutar, acest aparat, potrivit art.421 alin.(1) din Legea 62/2008 (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), asigură, în regim automat, imprimarea și eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală, concomitent cu eliberarea mijloacelor băneşti.


9. Este în drept persoana fizică să solicite revocarea operațiunii de schimb valutar efectuate la ghișeul unității de schimb valutar?

Persoana fizică are dreptul să solicite revocarea operaţiunii de schimb valutar efectuate la ghișeul unității de schimb valutar până la finalizarea operațiunii de schimb valutar care se efectuează în baza unei solicitări verbale a clientului. De asemenea, operațiunea de schimb valutar poate fi revocată  în decurs de 30 de minute după finalizarea acesteia, în baza cererii scrise a clientului la care se anexează bonul de casă eliberat de casa de schimb valutar/hotel sau bonul de schimb valutar eliberat de banca licențiată. Revocarea operațiunii de schimb valutar poate avea loc în condițiile stipulate la art.42 alin.(61) din Legea nr.62/2008 (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...).


10. Poate fi revocată operațiunea de schimb valutar efectuată prin intermediul aparatului de schimb valutar?

Operațiunea de schimb valutar care se efectuează prin intermediul aparatului de schimb valutar poate fi revocată doar până la finalizarea acesteia. Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după ce clientul primește mijloacele bănești și bonul de casă sau alt document prevăzut de legislaţia fiscală.


11. Care sunt regulile de afişare a cursurilor de cumpărare și de vânzare de către unităţile de schimb valutar?

La efectuarea operațiunii de schimb valutar, clienții trebuie să se informeze până la inițierea operațiunii despre cursul valutar la care se va efectua operațiunea, precum și despre suma mijloacelor bănești pe care o vor primi efectiv.

Legislația valutară stabilește anumite reguli de afișare de către unitățile de schimb valutar a cursurilor valutare. Astfel, cursurile de cumpărare şi de vânzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se stabilesc printr-o dispoziţie semnată de către administratorul unităţii de schimb valutar sau de către persoana împuternicită de acesta.

În timpul programului de lucru, informaţia din dispoziţia privind cursurile de cumpărare şi de vânzare trebuie să fie afişată pe panoul de reclamă pe care este indicată şi denumirea unităţii de schimb valutar.

La afişarea pe panoul de reclamă a informaţiei privind cursurile de cumpărare şi de vânzare trebuie respectate următoarele condiţii:

 • consecutivitatea afişării valutelor străine: primul grup de valute străine (dolar SUA, euro), al doilea grup de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), al treilea grup de valute străine (alte valute străine);
 • afişarea cursurilor de cumpărare şi a cursurilor de vânzare în coloane separate: cursurile de cumpărare – în coloana din partea stângă, iar cursurile de vânzare – în coloana din partea dreaptă;
 • excluderea practicilor de afişare care induc în eroare clienţii.

De asemenea, pe panoul de reclamă semnele zecimale trebuie să fie separate de numărul întreg printr-un spaţiu distinct sau prin virgulă ori punct. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vânzare a valutelor străine respective. Toate cifrele trebuie să fie vizibile în întregime fără suprapunerea, inclusiv parţială a acestora.


12. Care sunt regulile de afişare a comisioanelor de către unităţile de schimb valutar?

Dacă unităţile de schimb valutar percep comisioane pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, mărimea acestora urmează a fi stabilită printr-o dispoziţie semnată de către administratorul unităţii de schimb valutar sau de către persoana împuternicită de acesta. Dispoziţia trebuie să fie afişată în încăperea unităţii la loc vizibil pentru persoanele fizice.

Informaţia din dispoziţia privind comisioanele se afişează pe panoul de reclamă, utilizând acelaşi tip de caractere ca şi la cursurile de cumpărare şi de vânzare.


13. Unde pot găsi informaţii aferente cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valută străină?

Aceste informaţii le puteţi accesa pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei la rubrica Ratele de schimb (curs valutar) (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb).


14. Pot să schimb la Banca Naţională a Moldovei o bancnotă deteriorată în valută străină pe una bună?

Schimbul bancnotelor deteriorate în valută străină nu ţine de competenţa Băncii Naţionale a Moldovei.Servicii aferente schimbului bancnotelor în valută străină deteriorate pe bancnote bune în aceeaşi monedă pot fi acordate de către băncile licenţiate (la discreţia acestora), care pentru serviciile în cauză pot percepe comisioane.


15. Sunt persoană fizică şi vreau să scot din ţară bani în numerar. Care este limita de sumă?

Potrivit art.29 alin.(1) pct.2) din Legea nr.62/ 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), persoanele fizice au dreptul la ieşirea din Republica Moldova de a scoate numerar în moneda naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală ce nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană /călătorie, fără a prezenta organelor vamale autorizaţii /permisiuni /acte vamale indicate mai jos.

Totodată, potrivit art.29 alin.(1) pct.3) din legea menţionată, persoanele fizice au dreptul, la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în moneda naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10 000 de euro (sau echivalentul lor), însă care nu depăşeşte 50 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană /călătorie, cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative pentru suma ce depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume a:

 • actelor vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
 • permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de  băncile licenţiate, şi /sau a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica  Moldova,  eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

Sumele ce depăşesc 50 000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica Moldova.

Nu se admite introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în moneda naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoţit, și anume în bagajul deplasat peste frontiera vamală de către transportator la indicația proprietarului (posesorului), dar care nu este însoțit de către acesta.


16. Cum poate fi obținută permisiunea/autorizaţia în vederea scoaterii din Republica Moldova a mijloacelor băneşti în sumă ce depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor)?

Potrivit art.31 alin.(3) din Legea nr.62/ 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova se eliberează de către băncile licenţiate în cazurile specificate şi numai la solicitarea scrisă a persoanelor juridice, pe numele persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză.

În ceea ce priveşte eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, potrivit prevederilor art.31 alin.(1) din legea nominalizată, Banca Naţională a Moldovei eliberează aceste autorizaţii la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, dar numai în cazul în care scoaterea numerarului în moneda naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează:

 1. de către persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în străinătate şi deţine mijloacele băneşti  respective cu drept de proprietate;
 2. de către persoana fizică nerezidentă care deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate.

Modul de eliberare a permisiunilor şi autorizaţiilor sus-menţionate este reglementat de prevederile Regulamentului privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova , aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.15/2009 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-modul-de-eliberare-de...) şi, respectiv, de Regulamentul privind eliberarea de către BNM a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.14/2009 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-eliberarea-de-catre-b...).


17. În calitate de rezident al Republicii Moldova pot cumpăra instrumente financiare străine fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei?

Potrivit art.9 alin.(11) din Legea nr.62 / 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), rezidenții pot cumpăra și efectua operațiuni cu instrumente financiare străine fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazul în care suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) sau instrumentele financiare sunt emise de organizaţiile internaţionale. În scopul obținerii autorizației pentru operațiunile cu instrumente financiare străine în sumă ce depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor) rezidentul urmează să obțină autorizația Băncii Naționale a Moldovei în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.51/2009 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-autorizarea-unor-oper...).


18. Sunt rezident al Republicii Moldova şi vreau să-mi deschid un cont bancar în străinătate. Pot face acest lucru?

Potrivit art.13 din Legea nr.62/ 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), deschiderea de către rezidenţi a conturilor curente şi conturilor de depozit în străinătate la bănci nerezidente se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţiile stabilite. Astfel, fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, rezidenţii pot deschide conturi curente şi conturi de depozit în străinătate la bănci nerezidente în cazul:

 1. deschiderii de către băncile licenţiate a conturilor pe numele acestora, necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei;
 2. deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile, în cazul în care deschiderea acestor conturi de către investitori (pe numele lor) este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile;
 3. deschiderii conturilor pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe;
 4. deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente pentru perioada aflării lor temporare în străinătate;
 5. deschiderii de către rezidenţi a conturilor de depozit de garanţie prevăzut la art.12 alin.(3) lit.b), în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor);
 6. deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării operaţiunilor ce ţin de primirea împrumuturilor/creditelor/garanţiilor de la nerezidenţi, în cazul în care suma împrumutului/creditului/garanţiei nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor).

Autorizarea operaţiunilor valutare de către Banca Națională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei a deschiderii contului în străinătate este reglementat de Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.216/2015 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-privind-conturile-rezidenti...).

Deschiderea contului bancar în străinătate de către instituţia publică se efectueză conform legislației corespunzătoare.


19. Sunt rezident al Republicii Moldova şi doresc să efectuez tranzacţii pe piaţa internaţională FOREX. Cum pot face acest lucru?

Regimul de efectuare a operațiunile de schimb valutar în străinătate de către rezidenți, în funcție de specificul lor, este stabilit la art.9, 16 și 38 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...). Potrivit legii, operațiunile în cauză se efectuează de către rezidenți (inclusiv persoanele juridice) cu autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei, cu anumite excepții (de ex., efectuarea fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei a unei operaţiuni, specificate la art.9, 16 și 38 din legea sus-menționată, în cazul în care suma operaţiunii nu depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor).

Autorizarea operaţiunilor valutare de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor de schimb valutar în străinătate este prevăzut în Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.51/2009 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-autorizarea-unor-oper...).

Dacă pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în străinătate rezidentul intenţionează să deschidă în străinătate la banca nerezidentă cont pe numele său, având în vedere prevederile art.13 alin.(4) din Legea privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), rezidentul  urmează să obţină autorizaţia Băncii Naționale pentru deschiderea contului în străinătate, al cărui regim permite efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în străinătate. Excepţiile aferente obţinerii autorizaţiei în cauză sunt specificate la art.13 alin.(5) din legea nominalizată.


20. Sunt obligat să informez Banca Naţională a Moldovei în cazul în care am primit un împrumut de la un nerezident?

Potrivit art.6 alin.(5) din Legea nr.62/ 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), operaţiunilor valutare de capital care implică intrarea capitalului în Republica Moldova, în cazul primirii de către rezidenţi de la nerezidenţi a împrumuturilor /creditelor şi garanţiilor, specificate la alin.(6), li se aplică regimul de notificare, care are drept scop luarea la evidenţă de către Banca Națională a Moldovei a obligaţiilor care derivă din operaţiunile menţionate ca rezultat al notificării de către rezidenţi a acestor operaţiuni. Alin.(6) al aceluiaşi articol stabileşte categoriile de credite/împrumuturi şi garanţii (angajamente externe) care sunt  supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei, şi anume:

 1. împrumuturile/creditele comerciale cu dobândă, cu excepţia primirii de către aderent (furnizorul rezident) a împrumutului/creditului de la factorul nerezident în cadrul operaţiunii de factoring, în cazul asumării de către factorul nerezident a riscului insolvabilităţii debitorului nerezident pentru creanţele preluate;
 2. împrumuturile/creditele financiare, cu excepţia:
    a) creditelor interbancare cu termenul iniţial de rambursare ce nu depăşeşte un an;
    b) împrumuturilor /creditelor primite de la nerezidenţi prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenţi la cererea rezidenţilor;
 3. garanţiile emise de către garantul nerezident la tranzacţia de bază între doi rezidenţi;
 4. împrumuturile/creditele din cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe.

Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanţiei nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul lor).

Obligaţiunea notificării la Banca Naţională a Moldovei a angajamentului extern îi revine rezidentului participant la angajamentul extern supus notificării.

Condițiile și modul de notificare (pe suport hârtie sau în formă electronică) la Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe sunt reglementate de Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.12/2020  (https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-notificarea-angajame...).


21. Poate un agent economic autohton să acorde un împrumut în favoarea unui nerezident?

Potrivit art.11 alin.(4) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), acordarea împrumuturilor/creditelor financiare de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia leasingului financiar, creditelor acordate de către băncile licentiate, precum și împrumuturilor a căror valoare nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor).

Autorizarea operaţiunilor valutare de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru acordarea împrumutului de către rezident în favoarea nerezidentului este reglementat în particular de Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.51/2009 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-autorizarea-unor-oper...).


22. Poate o persoana fizică rezidentă să acorde un împrumut în favoarea unei persoane fizice nerezidente?

Potrivit art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.62/ 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...), acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidente a unui împrumut în suma ce depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor) se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.

Autorizarea operaţiunilor valutare de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru acordarea împrumutului menţionat este reglementat în particular de Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.51/2009 (https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-autorizarea-unor-oper...).


23. Sunt posibile în Republica Moldova plăţi în valută străină între rezidenţi?

Cazurile în care plăţile şi transferurile între rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi efectuate în valută străină sunt reglementate de art. 21 alin.(2) din Legea nr.62/ 2008 privind reglementarea valutară (https://www.bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-...).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).