• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2018

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit”

02.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 2 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit” (în continuare – proiectul hotărârii), având ca scop stabilirea regulilor de care trebuie să se conducă pentru identificarea și cuantificarea ajustărilor generale sau ajustărilor specifice aferente pierderilor pentru riscul de credit, recunoscute conform cadrului contabil aplicabil.       

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 64 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Prezentul proiect se adresează băncilor și prevede anumite reguli în vederea determinării activelor ponderate la risc în contextul ajustărilor generale și al ajustărilor specifice pentru riscul de credit care au fost recunoscute în situațiile financiare ale băncii conform cadrului contabil aplicabil și care au fost deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii.   

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările dvs. pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26 februarie 2018 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiectul hotărârii, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.64 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Proiectul hotărârii este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE al Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, Regulamentului nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III și Regulamentului Delegat nr.183/2014 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit.

Proiectul hotărârii stabilește reguli privind identificarea și calcularea ajustărilor generale și a ajustărilor specifice pentru riscul de credit care au fost recunoscute în situațiile financiare ale băncii conform cadrului contabil aplicabil, dar care nu au fost incluse în calculul fondurilor proprii. În proiectul hotărârii sunt stabilite norme referitoare la pierderile legate exclusiv de riscul de credit care sunt recunoscute în cadrul contabil, așa cum ar fi deprecierea și ajustările de valoare pentru activele financiare sau provizioanele pentru elementele extrabilanțiere, și care au fost deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii. Totodată, băncile care aplică abordarea standardizată vor trebui să trateze ajustările generale pentru riscul de credit în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital, precum și să documenteze rezultatele identificării și calculului ajustărilor generale și ajustările specifice pentru riscul de credit.  

La identificarea ajustărilor generale și a ajustărilor specifice pentru riscul de credit, în contextul determinării cerințelor de fonduri proprii, proiectul hotărârii a delimitat modalitatea de calculare a acestora prin respectarea anumitor criterii.

Aprobarea proiectului hotărârii va permite consolidarea cadrului normativ aferent fondurilor proprii și tratarea pierderilor legate exclusiv de riscul de credit, recunoscute conform cadrului contabil aplicabil, prin determinarea ajustărilor generale sau a ajustărilor specifice, conform criteriilor impuse.