• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.04.2018

Proiect HCE privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii

17.04.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 17 aprilie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor (în continuare - lege).

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice vizează crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor prin perfecționarea procesului de solicitare a aprobării prealabile, inclusiv perfecționarea setului de documente care urmează a fi prezentat de către achizitorul potențial/ persoana dobânditoare.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.45 și 48 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27 aprilie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.45 și 48 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii” (în continuare – proiectul hotărârii) este inițiat în contextul Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor (în continuare - lege).

Astfel, proiectul hotărârii prevede ajustarea terminologiei de bază și respectiv re-definirea termenilor „persoană dobânditoare” și „achizitor potențial” în contextul prevederilor expuse la art.45 alin.(1) din lege.

De asemenea, în vederea examinării solicitării pentru obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii, după caz, deținerii calificate într-o bancă în una dintre situațiile prevăzute la art.45 alin.(1) din lege, se preconizează perfecționarea procesului de solicitare a aprobării prealabile prin perfecționarea setului de documente care urmează a fi prezentat de către achizitorul potențial/ persoana dobânditoare, care este:

 • o societate pe acțiuni ale cărei acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare pentru burse echivalente cu cele aplicate Uniunii Europene și, respectiv, societatea este supusă cerințelor de dezvăluire a informației stabilite de actele normative aferente pieței de capital, din țara al cărei rezident este achizitorul potențial/persoana dobânditoare, sau;
 • o entitate creată special în scopul achiziției/dobândirii unei dețineri în capitalul social al unei bănci, prin intermediul unei persoane juridice din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială aplicabile băncilor echivalente cu cele aplicate Uniunii Europene, care este creată sau procurată în acest sens..

În acest scop se va solicita un set de documente mai restrâns pentru entitățile menționate, pornind de la statutul acestora și de la faptul că un anumit volum de informații poate fi accesat de pe paginile oficiale ale entităților.

Prevederile expuse în proiectul hotărârii vor conduce la crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor.

Totodată, punerea în aplicare a dispozițiilor legale introduse prin proiectul hotărârii nu va implică cheltuieli suplimentare pentru solicitanții menționați mai sus.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).