• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.11.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”

09.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 9 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.(1) și art.80 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727).

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26 noiembrie 2018 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-231/ 822-287 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” (în continuare – proiectul) a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.(1) și art.80 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul are drept scop actualizarea regulamentului în contextul intrării în vigoare a Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor și modificării cadrului de reglementare ce ține de expunerile mari, precum și perfecționarea caracteristicilor de identificare a persoanelor afiliate băncii de către Banca Națională urmare a generalizării practicii de supraveghere.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:

 • determinarea valorii expunerilor față de persoanele afiliate similar celor prevăzute în proiectul Regulamentului cu privire la expuneri mari;
 • aducerea în concordanța a termenilor în contextul proiectului Regulamentului cu privire la expuneri mari;
 • perfecționarea procesului de prezumare a anumitor persoane ca afiliate băncii;
 • reexaminarea caracteristicilor utilizate de către Banca Națională pentru identificarea persoanelor care au relații sau efectuează tranzacții cu banca și/sau cu afiliatele acesteia urmare a practicii de supraveghere;
 • stabilirea cerințelor minime cu privire la politicile și procedurile interne ale băncilor aferente  gestionării riscurilor asociate tranzacțiilor cu persoane afiliate.

Modificările şi completările din proiectul hotărârii vor conduce la fortificarea cadrului normativ aferent reglementării și supravegherii activității băncilor, la minimizarea riscurilor la care se expun băncile în contextul tranzacțiilor cu persoanele afiliate și, respectiv, la consolidarea situației financiare a băncilor.

 

5. Fundamentarea economico - financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională". 

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).