• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2017

Proiect BNM „Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă”

14.12.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 14.12.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă”.

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă a fost condiționată de modificarea recentă a  Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr.118 din 20 noiembrie 2007 „Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, care a stat la baza elaborării de către Banca Națională a listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul  art.5 alin. (1) lit.d), art.11 (alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) şi art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.(6) și art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28.12.2017, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică reglementare@bnm.md, sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-231.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă” a fost elaborat în temeiul art. 5 alin. (1) lit.d), art.11 (alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) şi art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.(6) și art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă a fost condiționată de modificarea recentă a  Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr.118 din 20 noiembrie2007 „Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, care a stat la baza elaborării listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.

Modificarea constă în excluderea Emiratelor Arabe Unite din anexa nr.3 la Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte „ȚĂRILE și/sau zonele off-shore”.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.