• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.08.2017

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”

14.08.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională inițiază, începând cu 14 august 2017, consultarea publică a proiectului de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea actualizării cadrului juridic aplicabil regimului rezervelor obligatorii, precum și optimizării procesului de gestionare a acestora.

Prevederile de bază ale proiectului preiau în mare parte normele Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii actualmente în vigoare și se referă la instituirea obligației pentru bănci de a constitui și menține rezerve obligatorii în lei moldovenești și în valută străină, stipularea modalității de constituire a bazei de calcul și a exceptărilor stabilite pentru anumite categorii de mijloace bănești atrase sau deținute de bănci, stipularea categoriilor de mijloace bănești atrase pentru care se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0%, detalierea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru ca cerințele privind rezervele obligatorii să fie considerate respectate, modalitatea de raportare a mărimii mijloacelor atrase incluse în baza de calcul și a mărimii rezervelor obligatorii, stipularea cazurilor de instituire pentru bănci a unui regim distinct al rezervelor obligatorii, remunerarea rezervelor obligatorii și alte aspecte.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt Banca Națională a Moldovei și băncile din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.17 și art.27 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.54 alin.(2) și art.62 alin.(1) din Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.707), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 5 septembrie 2017 dnei Silvia Lizanciuc pe adresa electronică: Silvia.Lizanciuc@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822 208, sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

 

Proiect:

_____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.17 și art.27 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art.54 alin.(2) și art.62 alin.(1) din Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. 

Proiectul hotărârii are drept scop actualizarea cadrului juridic aplicabil regimului rezervelor obligatorii, precum și optimizarea procesului de gestionare a acestora prin aprobarea regulamentului respectiv în versiune nouă.

Prevederile de bază ale proiectului regulamentului, preluate, în mare parte, din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, actualmente în vigoare, sunt:

 • instituirea obligației pentru bănci de a constitui și menține rezerve obligatorii în lei moldovenești și în valută străină în conformitate cu prevederile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • stipularea modalității de constituire a bazei de calcul și a exceptărilor stabilite pentru anumite categorii de mijloace bănești atrase sau deținute de bănci;
 • stipularea categoriilor de mijloace bănești atrase pentru care se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0%;
 • modalitatea de constituire a rezervelor obligatorii în lei moldovenești, în USD și în EUR;
 • detalierea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru ca cerințele privind rezervele obligatorii să fie considerate respectate;
 • modalitatea de raportare a mărimii mijloacelor atrase incluse în baza de calcul și a mărimii rezervelor obligatorii;
 • stipularea cazurilor de instituire pentru bănci a unui regim distinct al rezervelor obligatorii;
 • remunerarea rezervelor obligatorii;
 • sancțiunile aplicate în caz de nerespectare a cerințelor stabilite privind rezervele obligatorii. 

Totodată, proiectul regulamentului conține și norme noi care instituie un regim distinct de cel actual de gestionare a rezervelor obligatorii și anume:

 • Perioada de observare a mijloacelor atrase incluse în baza de calcul se stabilește în intervalul de timp cuprins între data de 11 a lunii precedente și data de 10 a lunii curente și respectiv se modifică perioada de aplicare a rezervelor obligatorii  în lei moldovenești – de la data de 11 a lunii curente până la data de 10 a lunii viitoare (actualmente perioada de observare este cuprinsă între data de 8 a lunii precedente și data de 7 a lunii curente, iar cea  de aplicare este cuprinsă între data de 8 a lunii curente și data de 7 a lunii viitoare).
  Ținând cont de faptul că deciziile de politică monetară sunt adoptate de Comitetul executiv în ultima zi de miercuri a lunii, această modificare va permite implementarea în termene optime a deciziilor aferente regimului rezervelor obligatorii, luând în considerație termenul minim de 10 zile pentru informarea băncilor prevăzut la art.17 alin. (2) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
  De remarcat că, modificarea perioadei de observare a mijloacelor atrase incluse în baza de calcul a condiționat modificarea conținutului rapoartelor băncilor privind mărimea mijloacele atrase și rezervele obligatorii.
 • Proiectul regulamentului modifică abordarea principiului de îndeplinire a cerințelor privind rezervele obligatorii în USD și EUR. Cerințele privind rezervele obligatorii în USD și EUR se vor considera respectate dacă până la dată limită stabilită de Banca Națională (peste 4 zile după încheierea perioadei de observare – data de 14 a lunii curente), deficitul de rezerve obligatorii transferat de bancă va fi înregistrat în conturile Nostro ale Băncii Naționale în băncile străine.
  Această modalitate va oferi băncilor un plus de flexibilitate în gestionarea propriilor rezerve obligatorii în valută străină, USD și EUR, procesul fiind monitorizat de bancă până la sfârșit.
  Reglementările actuale la acest capitol prevăd că cerințele privind rezervele obligatorii în USD și EUR se consideră îndeplinite după înregistrarea sumei transferate a rezervelor în contul bilanțier din registrele contabile ale Băncii Naționale. O astfel de abordare  crea incomodități băncii, dat fiind faptul că înregistrarea în registrele contabile ale Băncii Naționale a sumei transferate se efectua doar după confirmarea înregistrării în contul Nostro al Băncii Naționale a sumei transferate, recepționate de la  banca străină.
  De menționat că, facilitatea acordată băncii prin această modificare este însoțită de diminuarea termenului limită de efectuare a transferului sumei de completare a rezervelor obligatorii în valută străină, ceea ce urmează să disciplineze banca, fără a-i afecta capacitatea de respectare a regimului rezervelor obligatorii în valută străină.
 • În temeiul prevederilor art.54 alin.(2) și art.62 alin.(1) din Legea nr.232  din  03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, proiectul regulamentului prevede posibilitatea exceptării băncilor, integral sau parțial, de la obligația de a menține rezerve obligatorii în cazul în care:
    -  băncii i s-au aplicat măsuri de intervenție timpurie;
    -  băncii i s-au aplicat instrumente de rezoluție și s-au exercitat competențe de rezoluție.
  Regimul distinct al rezervelor obligatorii se instituie în baza hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale.

De asemenea, termenii și expresiile utilizate în regulament au fost redefinite.

La data intrării în vigoare a noului regulament, Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii,  aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările și completările ulterioare, va fi abrogat.