• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.02.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

27.02.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 27.02.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, care înglobează modificările la Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul punerii în aplicare a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, compartiment ce ține de transmiterea de către bănci la Banca Națională a Moldovei a reglementărilor interne și a documentelor necesare pentru eficientizarea procesului de supraveghere, în format electronic.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere, prin eficientizarea procesului de transmitere la Banca Națională a Moldovei, în format electronic, a reglementărilor interne, respectiv a documentelor necesare pentru optimizarea procesului de supraveghere a băncii.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.37 alin.(1), (3) și art.138 alin.(4) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiileși recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 11.03.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

              DOC             PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul punerii în aplicare a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, compartiment ce ține de transmiterea de către bănci la Banca Națională a Moldovei a reglementărilor interne și a documentelor necesare pentru eficientizarea procesului de supraveghere, în format electronic.

Proiectul Hotărârii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, care înglobează modificările la Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii (în continuare - proiectul hotărârii), a fost elaborat în temeiul art.37 alin.(1), (3) și art.138 alin.(4) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii stabilește modalitatea de transmitere, în format electronic, de la bancă la Banca Națională a Moldovei prin Sistemul informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare a următoarelor documente:

 • reglementările interne, care includ atât cele primare cât și cele secundare, respectiv și modificările acestora încorporate, după caz;
 • planul anual al auditului intern, procesele-verbale ale ședințelor organului executiv și ale consiliului băncii, procesele - verbale ale ședințelor comitetelor specializate ale consiliului băncii, rapoartele întocmite de funcțiile de audit intern, riscuri și conformitate.

Totodată, pornind de la prevederile art.21 și 37 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, prin proiectul hotărârii abrogă pct.C din capitolul VIII „Registrul băncilor” din Regulamentul cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine nr.23/09-01 din 15.08.1996, care stabilește mecanismul de transmitere în format electronic a reglementărilor interne ale băncii prin intermediul e-mail-lui, regulamente.bănci@bnm.md.

Totodată, proiectul hotărârii conține prevederi tranzitorii în contextul prezentării de către bancă la Banca Națională a Moldovei a reglementărilor interne, după caz cu modificările încorporate, aplicabile  la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în Sistemul informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, conform cerințelor prevăzute în Ghidul privind utilizarea portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).