• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2018

Proiectul HCE „pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat"

14.12.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 13.12.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat”.

Elaborarea proiectului a fost determinată de faptul că, începând cu 1.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, aplică în mod obligatoriu SIRF 9, care a înlocuit SIC 39, ceea ce a dus nemijlocit la modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate.

Astfel, proiectul de hotărâre menționat urmează să substituie (prin abrogare) Instrucțiunea privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor, aprobată prin HCA al BNM nr.133/2013.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27.12.2018, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dlui Ion Cara pe adresa electronică: ion.cara@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 562.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

              DOC             PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci
a rapoartelor FINREP la nivel consolidat

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Necesitatea elaborării proiectului a fost generată de faptul că, începând cu 1.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, aplică în mod obligatoriu SIRF 9, care a înlocuit SIC 39, ceea ce a dus nemijlocit la modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prin acest proiect, se propune adaptarea formularelor la cerințele SIRF 9, precum și ajustarea cadrului legal în conformitate cu Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

În mare parte, modificările efectuate nu prezintă o noutate pentru entitățile raportoare (băncile), deoarece au fost operate anterior  în rapoartele FINREP la nivel individual (HCE al BNM nr.42/2018 ).

Prin anexa nr.15 se introduce raportul F 30.00 Activități extrabilanțiere: interese în entități structurate neconsolidate care includ interesele în entitățile care nu sunt controlate de către entitatea raportoare.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.
Totodată, urmare aprobării proiectului sus menționat, referința către noua instrucțiune aferentă rapoartelor FINREP consolidat urmează a fi actualizată în următoarele acte normative ale BNM:

 • Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază şi abordării standardizate, aprobat prin HCE nr.113/2018;
 • Tabelul 2, anexa nr.1, la Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA nr.132/2008.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și