• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.07.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”

05.07.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională inițiază, începând cu 5 iulie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este dictată de necesitatea creării condițiilor egale de efectuare a plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) atât în favoarea nerezidenților cât și în străinătate în favoarea rezidenților (și anume, fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative).

Beneficiarii proiectului de decizie sunt persoanele fizice și juridice rezidente.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice constă în facilitarea efectuării plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro în străinătate în favoarea rezidenților.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.25 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 iulie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 254.

Proiectul HCE, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău și pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru completarea Regulamentului
privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.25 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este dictată de necesitatea creării condițiilor egale de efectuare a plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) atât în favoarea nerezidenților cât și în străinătate în favoarea rezidenților (și anume, fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative).

În conformitate cu prevederile actuale ale pct.37 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, persoanele fizice rezidente pot efectua plăți /transferuri în favoarea nerezidenților fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative în cazul în care suma plății/ transferului nu depășește 10000 euro și plata/transferul se efectuează în cadrul operațiunii valutare care nu este supusă notificării/autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008. În cazul efectuării plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în străinătate în favoarea rezidenților indiferent de suma plății /transferului este necesară prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative care confirmă scopul plății/transferului și conțin date despre suma plății/transferului.

Prin proiectul HCE se stabilesc norme echivalente de efectuare a plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro atât  în favoarea nerezidenților, cât și în străinătate în favoarea rezidenților. 

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).