• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.06.2017

Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”

14.06.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 14.06.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”.

Modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale este determinată, în principal, de necesitatea ajustării cadrului legal în contextul în care modificarea formularului raportului „ORD 3.12 Evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc” din anexa nr. 6 la instrucțiunea sus-menționată, efectuată prin HCA al BNM nr.55 din 05 martie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 , nr.59-66, art.511), a fost temporară. Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre, anexa 6 se expune în redacție nouă.

Totodată, menționăm că modificarea formularului raportului „ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale” din anexa nr. 1 la instrucțiunea menționată a fost efectuată în scopul facilitării procesului de control și supraveghere bancară prin contrapunerea periodică a informației individuale cu cea agregată.

Urmare generalizării practicii de supraveghere s-a constatat necesitatea obținerii de la bancă a informației cu privire la interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate față de bancă de către o autoritate/instituție publică, alta decât Banca Națională a Moldovei. Această informație urmează a fi prezentată în raportul „ORD 3.3 Informația diversă”, tabelul „ORD 3.3F Informație privind interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate față de bancă de către o autoritate/instituție publică, alta decât Banca Națională a Moldovei”. Raportul va avea o periodicitate lunară. De asemenea, în vederea stabilirii impactului fluctuației personalului asupra continuității activității băncii, respectiv și asupra riscului operațional, urmare completării formularului tabelului „ORD 3.3A Informația diversă”, se solicită prezentarea informației cu privire la numărul persoanelor angajate/eliberate în perioada de referință.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art. 33 și 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28.06.2017, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra pe adresa electronică: tatiana.sambra@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md.

 

vezi proiectul în:  DOC    sau    PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la
modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011” este elaborat în temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art.47 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art. 33 și 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale este condiționată de necesitatea ajustării cadrului legal în contextul în care modificarea formularului raportului „ORD 3.12  Evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc” din anexa nr. 6 la instrucțiunea sus-menționată, efectuată prin HCA al BNM nr.55 din 05 martie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 , nr.59-66, art.511), a fost temporară. Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre, anexa 6 se expune în redacție nouă.

Totodată, menționăm că modificarea formularului raportului „ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale” din anexa nr. 1  la instrucțiunea menționată a fost efectuată în scopul facilitării procesului de control și supraveghere bancară prin contrapunerea periodică a informației individuale cu cea agregată.

Urmare generalizării practicii de supraveghere s-a constatat necesitatea obținerii de la bancă a informației cu privire la interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate  față de bancă de către o autoritate/instituție publică, alta decât Banca Națională a Moldovei. Această informație urmează a fi prezentată în raportul „ORD 3.3 Informația diversă”, tabelul „ORD 3.3F Informație privind interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate față de bancă de către o autoritate/instituție publică, alta decât Banca Națională a Moldovei”. Raportul va avea o periodicitate lunară. De asemenea, în vederea stabilirii impactului fluctuației personalului asupra continuității activității băncii, respectiv și asupra riscului operațional, urmare completării formularului tabelului „ORD 3.3A Informația diversă”, se solicită prezentarea informației cu privire la numărul persoanelor angajate/eliberate în perioada de referință.