• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.10.2020

Proiectul HCE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova

09.10.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


În temeiul art. 32 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Banca Națională a Moldovei transmite spre avizare proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova”, însoțit de nota informativă.

Inițierea elaborării proiectului hotărârii prenotat derivă din intenția Băncii Naționale a Moldovei de a introduce un instrument adițional la efectuarea licitațiilor valutare interbancare dar și altor prevederi în regulament, în scopul asigurării unor mijloace alternative de acoperire a necesităților de lichiditate pe termen scurt ale băncilor licențiate, optimizarea, sporirea transparenței și eficientizarea procesului de tranzacționare pe piața interbancară, precum și dezvoltarea acesteia.

În acest sens, Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de  administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 8/2013 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2013, nr.36-40,  art. 234) urmează a fi completat cu prevederi ce țin inclusiv de efectuarea tranzacțiilor swap valutar în cadrul licitațiilor valutare interbancare, detalierea modalității de calcul a punctelor swap utilizate pentru efectuarea operațiunilor de tip swap, afișarea celei mai bune cotații plasate de către participanții la licitațiile efectuate prin platforma STA în timpul desfășurării acestora, stabilirea datei valutei pentru intervențiile valutare cel mai devreme în următoarea zi lucrătoare după data tranzacţiei, precum și posibilitatea plasării a mai multor cotații de către un singur participant în cadrul licitației.

În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii, solicităm prezentarea, în termen de până la data de 23 octombrie 2020, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, dlui Serghei Bucur, pe adresa de e-mail: Serghei.Bucur@bnm.md.

Pentru informații adiționale pot fi contactate persoanele responsabile: Ghenadie Coșpormac, tel. 022 822 218, e-mail: Ghenadie.Cospormac@bnm.md sau Nicolae Bordei, tel. 022 822 264, e-mail: Nicolae.Bordei@bnm.md.

 

Proiect:


Regulament:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul  hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova”


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Inițierea elaborării proiectului hotărârii prenotat derivă din intenția Băncii Naționale a Moldovei de a utiliza un instrument adițional la efectuarea licitațiilor valutare interbancare dar și altor prevederi în regulament, în scopul asigurării unor mijloace alternative de acoperire a necesităților de lichiditate pe termen scurt ale băncilor licențiate, optimizarea, sporirea transparenței și eficientizarea procesului de tranzacționare pe piața interbancară, precum și dezvoltarea acesteia.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările în cadrul proiectului vizează, în special, inclusiv următoarele aspecte:

 • prevederi ce țin de efectuarea tranzacțiilor swap valutar în cadrul licitațiilor valutare interbancare;
 • detalierea modalității de calcul a punctelor swap utilizate pentru efectuarea operațiunilor de tip swap;
 • afișarea celei mai bune cotații plasate de către participanții la licitațiile efectuate prin platforma STA în timpul desfășurării acestora;
 • stabilirea datei valutei pentru intervențiile valutare cel mai devreme în următoarea zi lucrătoare după data tranzacţiei;
 • posibilitatea plasării a mai multor cotații de către un singur participant în cadrul licitației.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu impun elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Banca Națională a Moldovei plasează spre consultare proiectul hotărârii.


8. Constatările expertizei anticorupţie

Cu referire la expertiza anticorupție în conformitate cu art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale (Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017), factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.


9. Constatările expertizei de compatibilitate

-


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, pe marginea proiectului va fi solicitată  o opinie, cu caracter consultativ, din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

-

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.