• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.11.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019”

13.11.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 13.11.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019”.

Modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin HCE al BNM nr. 42/2018, a fost condiționată de necesitatea eliminării unor neconcordanțe depistate.

Modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin HCE al BNM nr. 83/2019, a fost condiționată de intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2019 a  IFRS 16 „Contracte de leasing” care substituie IAS 17 „Contracte de leasing”, dar și de necesitatea eliminării unor neconcordanțe depistate.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27.11.2019, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra pe adresa electronică: sirbnm@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. 

 

Proiect:

  PDF       DOC

 

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019”


1. Autorul

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019 (în continuare – proiectul hotărârii), este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin HCE al BNM nr. 42/2018, a fost condiționată de necesitatea eliminării unor neconcordanțe depistate.

Modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin HCE al BNM nr. 83/2019, a fost condiționată de intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2019 a  IFRS 16 „Contracte de leasing” care substituie IAS 17 „Contracte de leasing”, dar și de necesitatea eliminării unor neconcordanțe depistate.

Aprobarea proiectului hotărârii va permite o raportare ajustată conform cerințelor stabilite în cadrul legal aferent prezentării rapoartelor FINREP la nivel consolidat. Proiectul hotărârii va intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificarea propusă la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual se axează pe ajustarea corelației între tabelele F 15.00 și F 08.01 din anexa nr.11.

Modificările și ajustările propuse la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat se axează, în special, pe următoarele aspecte:

 • ajustarea prevederilor instrucțiunii prin substituirea referințelor la IAS 17 cu referințele la IFRS 16;
 • eliminarea unor neconcordanțe depistate pe parcursul primei prezentări a setului de rapoarte FINREP consolidat;
 • modificarea tabelului inclus în anexa 13, prin includerea unei noi coloane dedicate contractelor de leasing financiar;
 • alte modificări și completări redacționale.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), a fost publicat, pe pagina web oficială a BNM ((www.bnm.md), la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”), anunțul privind inițierea elaborării proiectului cu indicarea perioadei de recepționare a propunerilor aferente proiectului în intervalul 16.08.2019 - 30.08.2019.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Expertiza anticorupție va fi efectuată de autor după definitivarea proiectului urmare recepționării avizelor, potrivit art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupție.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie  cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Constatările altor expertize

Proiectul înaintat spre examinare nu are impact asupra bugetului public sau asupra economiei naționale, prin urmare, acesta nu a fost transmis spre avizare Consiliului Concurenței și nici supus expertizei financiare din partea Ministerului Finanțelor, precum și expertizei economice din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.


Octavian ARMAȘU
Guvernator

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.