• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2020

Proiectul HCE al BNM privind modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii și cerințele de capital, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 24.05.2018

20.01.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.01.2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital”  (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care prevede determinarea prin actele normative, emise în aplicarea legii, a anumitor elemente care se includ în calculul fondurilor proprii, precum și a cerințelor aferente distribuirilor de capital.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii, supus consultării publice, va fi stabilirea unor cerințe aferente fondurilor proprii ale băncilor, care vor conduce la sporirea calității capitalului băncilor.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art. 60, 61 și 62 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 23.01.2020, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art. 60, 61 și 62 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital (în continuare Regulamentul nr.109/2018) determină metodologia de calcul al fondurilor proprii și stabilește cerințele față de fondurile proprii, inclusiv elementele care intră în calculul fondurilor proprii, precum și stabilește cerințe aferente distribuirilor. Proiectul are ca scop concretizarea unor aspecte aferente includerii profiturilor în fondurile proprii de nivel 1 de bază, precum și celor aferente distribuirilor de capital.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene și nu afectează nivelul de compatibilitate a actului supus modificării.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Regulamentul nr.109/2018 stabilește condițiile în care le este permis băncilor să includă profiturile intermediare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază (CET 1). Pentru evitarea tratării ambigue cu referire la modul de verificare a profiturilor menționate, s-a specificat modul de verificare a profiturilor în contextul includerii acestora în calculul CET 1.

Astfel, pentru profiturile intermediare și cele de la sfârșit de exercițiu financiar verificarea constă într-un raport de audit a situațiilor financiare, fie într-o scrisoare de confort potrivit căreia auditul nu s-a încheiat și auditorii nu au motive să creadă că raportul final va include o opinie modificată.

Verificarea profiturilor intermediare la situația din 30 iunie poate să constea într-un raport de evaluare în conformitate cu Standardul internațional privind misiunile de evaluare 2410 (International Standard on Review Engagements 2410).

Modalitatea stabilirii unei astfel de verificări are ca scop neadmiterea asumării unor riscuri excesive în activitatea băncilor, precum și asigurarea unei supravegheri prudente și adecvate ale acestora.

De asemenea, ținând cont de specificul băncilor, față de care se impun măsuri de redresare sau rezoluție, au fost incluse prevederi, potrivit cărora nu poate efectua distribuiri de capital banca, față de care sunt sau au fost aplicate în ultimele 12 luni măsuri de redresare sau rezoluție ori de intervenție timpurie.

 

5. Fundamentarea economico – financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar prevederile acestuia nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative în vigoare.

Aprobarea proiectului nu va conduce la necesitatea modificării altor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

9. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.