• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.08.2017

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor”

29.08.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 29.08.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor”.

Proiectul hotărârii este elaborat în contextul adoptării de către Banca Națională a Moldovei a Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii, care include prevederi aferente dezvoltării în bănci a proceselor și infrastructurii tehnologiilor informației și comunicațiilor adecvate prin care să administreze riscurile  sistemului informațional, precum și să asigure integritatea datelor și a sistemelor, securitatea și disponibilitatea acestora. Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecționarea modului de reglementare și supraveghere a activității băncilor din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin.(1) lit d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 25 alin (2) f) și g), art.28 alin (2) lit i) și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18.09.2017, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate domnului Ștefan Dănilă, pe adresa electronică: stefan.danila@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822515.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei..

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
“Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale
și de comunicare ale băncilor”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor” este inițiat în contextul adoptării de către Banca Națională a Moldovei a Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii, care include prevederi aferente dezvoltării în bănci a proceselor și infrastructurii tehnologiilor informației și  comunicațiilor (TIC) adecvate prin care să administreze riscurile sistemului informațional, precum și să asigure integritatea datelor și a sistemelor, securitatea și disponibilitatea acestora.

Astfel, proiectul hotărârii are drept scop direcționarea desfășurării activității băncilor în condiții de eficientă şi eficacitate care înglobează aspecte ce țin de:

 1. Guvernanța internă și strategia TIC;
 2. Evaluarea riscurilor TIC;
 3. Asigurarea integrității și continuității informației.

Totodată, proiectul hotărârii încorporează cerințe aferente raportării de către bănci privind cazurile de incidente majore ce au afectat disponibilitatea, securitatea sau integritatea sistemelor critice. Informația va cuprinde descrierea circumstanțelor incidentului produs, procesele/ sistemele afectate, impactul estimat și măsurile de remediere întreprinse sau care urmează a fi întreprinse de bancă.

De asemenea, potrivit proiectului hotărârii, băncile vor transmite anual, în termen de 1 lună de la încheierea anului de raportare, Băncii Naționale informații cu privire la rezultatele testărilor de continuitate aferente sistemelor TIC critice.

Prevederile expuse în proiectul hotărârii au drept misiune de a îmbunătăți guvernanța corporativă în bănci prin perfecționarea aspectelor ce se referă la cadrul de administrare a activității băncilor. Astfel, implementarea  prezentului proiect de hotărâre va contribui la neadmiterea riscurilor excesive în activitatea băncilor, respectiv la  menținerea stabilității financiare a acestora în vederea protejării intereselor deponenților.