• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.05.2019

Proiect HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

28.05.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 28 mai 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este dictată de necesitatea ajustării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în legătură cu expunerea Instrucțiunii privind angajamentele externe într-o redacție nouă. Prin proiectul HCE se modifică și se completează Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei și Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și persoanele juridice rezidente, inclusiv băncile licențiate.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice îl va reprezenta reglementarea într-un act normativ a unor operațiuni valutare supuse autorizării de către BNM, posibilitatea transmiterii în forma electronică de către bănci a raportului privind operațiunile efectuate în cadrul garanțiilor externe luate la evidență de către BNM, precum și oferirea dreptului rezidenților de efectuare a plăților/transferurilor în cadrul angajamentelor externe luate la evidență în forma electronică de către Banca Națională a Moldovei.   

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările ulterioare, precum şi art.25 alin.(1), art.55 și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10 iunie 2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822412.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum şi art.25 alin.(1), art.55 și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în legătură cu expunerea Instrucțiunii privind angajamentele externe într-o redacție nouă în contextul implementării de către BNM a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare. Prin proiectul HCE se modifică Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.11/2009), Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.51/2009) și Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.29/2018).

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

În prezent, Instrucțiunea privind angajamentele externe conține prevederi referitor la notificarea, autorizarea și raportarea cu privire la angajamentele externe supuse notificării/autorizării. Având în vedere că instrucțiunea menționată se expune în redacție nouă, care nu va conține prevederi aferente angajamentelor externe supuse autorizării și raportării operațiunilor efectuate conform angajamentelor externe autorizate, urmare modificărilor, Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei va incorpora norme ce țin de autorizarea angajamentelor externe și raportării despre operațiunile efectuate în cadrul acestora la Banca Națională a Moldovei. În particular, Regulamentul menționat se completează cu prevederi aferente autorizării operațiunilor valutare, indicate la art.11 alin.(4), art.12 alin.(3) și art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.62/2008, în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) (anterior denumite „angajamente externe” în sensul Instrucțiunii privind angajamentele externe) și cu prevederi aferente raportării despre efectuarea tranzacțiilor în cadrul acestor operațiuni.

În vederea acordării dreptului băncilor licențiate de a raporta în forma electronică despre operaţiunile efectuate în cadrul garanțiilor externe luate la evidență de către BNM, Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate se completează cu formularul  ORD 4.4 C Operațiunile conform contractelor de garanții externe primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării (la anexa nr.8). Totodată, prin proiectul HCE se abrogă anexa nr.7 care include formularul raportului 4.3 Împrumuturile / creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată.

Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare se modifică în partea ce ține de particularitățile aferente plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare supuse notificării/autorizării. În particular, a fost prevăzut modul de prezentare la prestatorul SPR a notificației în cazul luării la evidență în forma electronică de către BNM a angajamentului extern. De asemenea, a fost reintrodusă cerința de prezentare la prestatorul SPR a notificației/notificației modificate luate la evidență de către BNM la efectuarea de către rezidentul debitor a plății/transferului cu utilizarea mijloacelor bănești primite de la nerezident conform angajamentului extern supus notificării.

Alte modificări și completări au drept scop precizarea aspectelor reglementate sau au un caracter redacțional.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor legislative/normative cu care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate. Data intrării în vigoare a proiectului HCE este corelată cu data intrării în vigoare a proiectului HCE „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe”. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul HCE este supus consultării publice fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).