• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.04.2020

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017”

22.04.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


În temeiul art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 22.04.2020, consultarea publică repetată a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017”.

Elaborarea proiectului este determinată de necesitatea revizuirii cerințelor  Băncii Naționale a Moldovei față de prestatorii de servicii de plată (PSP) privind asigurarea securității sistemelor automatizate de deservire la distanță (sisteme ADD), ținând cont, inclusiv, de experiența supravegherii prestatorilor de servicii de plată nebancari, precum și de intensificarea amenințărilor de securitate, a riscurilor și a vulnerabilităților la care pot fi supuse sistemele ADD.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 5 mai 2020, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau dnei Cristina Tataru pe adresa electronică: Cristina.Tataru@bnm.md, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822-537.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul  Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017”


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Elaborarea proiectului este determinată de necesitatea revizuirii cerințelor  Băncii Naționale a Moldovei față de prestatorii de servicii de plată (PSP) privind asigurarea securității sistemelor automatizate de deservire la distanță (sisteme ADD), ținând cont, inclusiv, de experiența supravegherii prestatorilor de servicii de plată nebancari, precum și de intensificarea amenințărilor de securitate, a riscurilor și a vulnerabilităților la care pot fi supuse sistemele ADD.

Astfel, proiectul are drept scop creșterea siguranței și eficienței sistemelor ADD oferite de către PSP și transparentizarea condițiilor și cerințelor de informare privind utilizarea sistemelor ADD.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările în cadrul proiectului vizează, în special, următoarele aspecte:

 • redefinirea noțiunii de „sistem automatizat de deservire la distanță”, fiind evidențiate componentele-cheie în baza cărora se evaluează dacă o soluție informatică și/ sau echipament se încadrează în noțiunea de sistem automatizat de deservire la distanță, iar divizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță în sisteme de gestiune a conturilor de plăți de la distanță și sistemele terminalelor multifuncționale automatizate de deservire s-a dovedit a fi inutilă din practica aplicării regulamentului, ținând cont că tipologia acestor sisteme este prezentată la pct. 4 din regulament;
 • includerea unor cerințe noi privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor ADD;
 • stabilirea cerințelor minime de securitate a informației și continuitate a activității;
 • suplinirea listei documentelor necesare de a fi anexate la cererea de înregistrare a unui sistem ADD oferit de PSP;
 • pentru sistemele ADD deja înregistrate și lansate în mediul de producție – introducerea obligativității efectuării testelor de penetrare și necesității prezentării periodice de către prestatorii de servicii de plată a raportului de audit în vederea evaluării siguranței sistemelor ADD de către Banca Națională.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu impune elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În temeiul art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei plasează spre consultare repetată proiectul hotărârii.


8. Constatările expertizei anticorupţie

-


9. Constatările expertizei de compatibilitate

-


10. Constatările expertizei juridice

-


11. Constatările altor expertize

-

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).