• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.10.2017

Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova

06.10.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 06 octombrie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărârii), având ca scop actualizarea și perfecționarea evidenței contabile în instituțiile financiare.

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.33 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul dat se adresează băncilor licențiate și propune o serie de modificări, completări și actualizări ale planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate elaborate în contextul intrării în vigoare la 01.01.2018 a Standardului Internațional de Raportare financiară 9 „Instrumente financiare” care va substitui IAS 39 „Instrumente financiare”, precum și ajustări elaborate în baza modificărilor actelor legislative și normative, precum  și a solicitărilor parvenite din partea băncilor comerciale.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările dvs. pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 23 octombrie 2017 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-225/ 822-458 sau expediate pe adresa:, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile
în băncile licențiate din Republica Moldova”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.33 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea în cauză are drept scop actualizarea și perfecționarea evidenței contabile în cadrul băncilor licențiate, în contextul intrării în vigoare la 01.01.2018 a Standardului Internațional de Raportare financiară 9 „Instrumente financiare” care va substitui IAS 39 „Instrumente financiare”. Totodată, proiectul vizează ajustări elaborate în baza modificărilor actelor legislative și normative, precum și a solicitărilor parvenite din partea băncilor comerciale.

Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:

 • Modificarea și completarea conturilor aferente instrumentelor financiare, în baza prevederilor IFRS 9 prin clasificarea instrumentelor financiare în 3 grupe – la costul amortizat, la valoarea justă prin profit sau pierdere și la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Ajustările vizează și conturile aferente înregistrării pierderilor din credit așteptate, prin evidența separată a reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare pe parcursul a 12 luni și a reducerilor pentru pierderi așteptate din deprecierea activelor financiare pe toată durata de viață a instrumentului financiar;
 • Completarea clasei a 3-a a planului de conturi cu un cont aferent evidenței capitalului de dotare al sucursalei unei bănci străine, în baza prevederilor proiectului Legii privind activitatea băncilor, care va intra în vigoare la 01.01.2018.
 • Completarea, cu conturi aferente evidenței dobânzilor negative la plasările la termen în bănci pentru care banca trebuie să achite dobânzi și respectiv dobânzile ce urmează să fie primite la depozitele la termen primite de la bănci;
 • Includerea unui cont aferent evidenței depozitelor overnight ale persoanelor juridice;
 • Includerea unui cont curent special aferent evidenței mijloacelor bănești ale executorilor judecătorești (sume rezultate din executarea silită şi din alte activităţi procesuale, spezele de executare), care conform art.28 din Legea nr.113 din 17.06.2010 nu pot fi urmărite în baza pretențiilor creditorilor executorului judecătoresc;
 • Alte modificări și completări redacționale.

Modificarea în cauză oferă o bază pentru evidența contabilă, implicând aspectele care au fost menționate în interpelările parvenite de la instituțiile financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).