• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.02.2024

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331/2016”

 

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei (în continuare BNM)  anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331/2016”.

Inițierea elaborării proiectului este condiționată de necesitatea precizării metodologiei de calcul pentru ratele la depozitele noi la vedere cu dobândă care în Instrucțiunea nr.331/2016 au aceeași metodologie de calcul al ratelor și sumelor ca și pentru depozitele noi la termen. Conform Instrucțiunii menționate, băncile licențiate raportează ratele și sumele depozitelor noi la vedere fără dobândă/cu dobândă calculate atât în bază de contracte noi (rapoartele ORD 1.3.B și ORD 1.4.B), cât și în bază de sold (rapoartele ORD 1.5.B și ORD 1.6.B).

De asemenea, modificările la Instrucțiune sunt determinate de necesitatea unor completări la modul de completare a rapoartelor conform modificărilor preconizate la Planul de conturi al evidenței contabile în bănci.

Versiunea curentă a Instrucțiunii poate fi accesată aici.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre nominalizat, solicităm prezentarea, până la 25.02.2024, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor cu privire la actualele prevederi ale Instrucțiunii pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic,  pe adresa: dsmf@bnm.md

Pentru informații adiționale, pot fi contactate persoanele responsabile: Ion Borș, tel. 022 822 331, e-mail: ion.bors@bnm.md sau Iulia Iarovaia, 022 822 413, e-mail: iulia.iarovaia@bnm.md