• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.08.2014

Hotărîrea CA al BNM nr. 153 din 07.08.2014 cu privire la clasificarea de către bănci a creditelor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.238 – 246, art.1199

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.986 din 12 august 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL B
ĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.153
din 7 august 2014

Cu privire la clasificarea de către bănci
a creditelor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol

În temeiul art.5 lit.d), art.11 şi art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art.25, 28, 33 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Băncile vor clasifica creditele raportate conform solicitărilor Băncii Naţionale a Moldovei nr.09-02323/28/2550 din 22.07.2014 şi 09-02323/31/2744 din 7 august 2014, acordate debitorilor activitatea de bază a cărora constituie cultivarea şi/sau prelucrarea şi conservarea şi/sau comercializarea fructelor şi legumelor, debitorilor, activitatea de bază a cărora constituie producţia, prelucrarea şi/sau conservarea cărnii şi a produselor din carne şi debitorilor, activitatea de bază ale cărora constituie viticultura, vinificaţia, precum şi comerţul cu produsele vitivinicole, conform prevederilor Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 sub nr.856, aplicînd pct.2 din prezenta hotărîre prin derogare de la pct.13 lit.a), pct.14 lit.d), pct.15 lit.e), pct.16 lit.c) şi pct.17 lit.c) din Regulamentul menţionat.

2. Perioada de întîrziere a recuperării plăţilor pentru creditele menţionate la pct.1 din prezenta hotărîre se consideră a fi:
a) pentru categoria standard – pînă la 90 zile;
b) pentru categoria supravegheat – de la 91 pînă la 180 zile;
c) pentru categoria substandard – de la 181 pînă la 270 zile;
d) pentru categoria dubios (îndoielnic) – de la 271 pînă la 450 zile;
e) pentru categoria compromis (pierderi) – de la 450 zile şi mai mult.

3. Prezenta hotărîre nu conduce la clasificarea mai favorabilă a creditelor acordate debitorilor menţionaţi la pct.1, decît cea existentă la situaţia din 31 iulie 2014. Clasificarea mai favorabilă a acestor credite poate fi efectuată doar în condiţiile Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011.

4. Prezenta hotărîre nu se aplică creditelor noi acordate debitorilor menţionaţi la pct.1, aceste credite clasificîndu-se conform prevederilor Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011.

5. Prezenta hotărîre se aplică din 31 iulie 2014 pînă la 31 decembrie 2015.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU