• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.05.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova”

11.05.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 11.05.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova”.

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.(1) și art.34 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 25.05.2018, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică reglementare@bnm.md, sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-231.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei 
„Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova” (în continuare proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) și art.34 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), cu modificările și completările ulterioare.

Modificările și completările la Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova au fost condiționate de intrarea în vigoare a Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor. Astfel, au fost modificate prevederile regulamentului care fac referință la Legea instituțiilor financiare, referința fiind substituită cu  Legea privind activitatea băncilor. De asemenea,  a fost ajustată terminologia utilizată în regulament cu cea din Legea privind activitatea băncilor și anume:

 1. „vânzarea unei părți substanțiale”  -  „transferul unei părți”;
 2. „permisiune scrisă„ - „aprobare prealabilă”;
 3. „filiale” - „sucursale”;
 4. „documentele de remediere” - „actele care prevăd măsuri de remediere”;
 5. „poziția dominantă” - „poziția de concentrare”;
 6. „organ de administrare” -  „organ de conducere”;
 7. și altele.

Ținând cont de faptul că Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor prevede utilizarea unor instrumente care în esență pot fi calificate ca operațiuni de absorbție sau contopire (vânzarea afacerii, banca punte, vânzarea și/sau predarea activelor și obligațiilor băncii către alte bănci parțial sau ca un complex patrimonial unic) și care în esență diferă de procedura clasică de contopire sau absorbție și de transferul unei părți din activele băncii, propunem modificări în scopul excluderii operațiunilor respective de sub incidența prevederilor Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova.

Concomitent, a fost inclus dreptul Băncii Naționale de a permite băncii succesoare, ca urmare a reorganizării, depășirea temporară a limitei ce ține de poziția de concentrare pe piața bancară, în cazul în care aceasta este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare a sectorului bancar.

De asemenea, a fost perfecționat procesul de obținere a aprobării prealabile, ținând cont de condițiile modificate aferente procesului de licențiere care este prevăzut în Legea privind activitatea băncilor în comparație cu Legea instituțiilor financiare. În acest context, menționăm că a fost exclusă referința la Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor; au fost expuse în redacție nouă unele din motivele de respingere a cererii, ținând cont de Legea privind activitatea băncilor; au fost concretizate regulamentele interne care urmează a fi prezentate în cadrul cererii pentru obținerea aprobării prealabile privind contopirea sau absorbția băncilor.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.