• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.06.2019

Proiectul HCE al BNM „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997”

21.06.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 21 iunie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.11 și art.27 alin.1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iunie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 4 iulie 2019 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-231 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂRE
nr.____ din ____ __________ 2019

Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997

În temeiul art.11 și art.27 alin.1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se abrogă Regulamentul cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.8 art.24), cu modificările ulterioare.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997”

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997” (în continuare – proiect) a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.11 și art.27 alin.1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările ulterioare.

Elaborarea proiectului a fost condiționată de corelarea cerințelor reglementărilor prudențiale cu Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Astfel, scopul Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova constă în stabilirea prevederilor de bază în desfășurarea activității de creditare a băncii, fiind incluse în acest sens detalii operaționale și  administrative, fapt ce nu poate fi aliniat obiectului Legii nr.202/2017, care se referă la cerințele prudențiale pentru bănci. În acest context, prevederile Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor nu conțin norme primare care ar servi drept baza legală pentru funcționarea regulamentului dat.

Mai mult ca atât, principiile de bază privind dirijarea riscului de credit sunt dezvoltate și se regăsesc în Regulamentul nr.322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor, care a fost conceput pentru acoperirea riscurilor generale, riscuri care încorporează inclusiv aspecte legate de activitatea de creditare a băncilor.

În baza celor expuse și în virtutea independenței băncilor oferită prin art.36 alin.(3)  din Legea nr.202/2017 este necesară abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul presupune abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153 din 25.12.1997” este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.