• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.06.2017

Cadrul de administrare a activității băncilor va fi îmbunătățit

 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a  aprobat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor.

Noile prevederi se referă la structura de guvernanță corporativă, mecanismul de control intern și metodele de gestiune a riscurilor în bănci. Astfel, băncile sunt obligate să își desfășoare activitatea eficient și transparent, să aibă o structură organizatorică adecvată, să dispună de un cadru de reglementare care corespunde modelului de afaceri al băncii, pentru a administra toate riscurile rezultate din activitatea acesteia și a menține stabilitatea financiară, în vederea protejării intereselor deponenților etc. La fel, băncile trebuie să raporteze cazurile de fraudă care ar putea să le afecteze siguranța, soliditatea și reputația.

Totodată, băncile vor trebui să își adapteze politica de numire a administratorilor la dimensiunea și complexitatea lor și să desfășoare o politică de remunerare care să nu favorizeze asumarea unor riscuri excesive.

Regulamentul a fost elaborat ținându-se cont de specificul pieței financiar-bancare, precum și de  cele mai bune practici internaționale în domeniu, inclusiv de actele Comitetului Basel.

Înainte de aprobare, proiectul a fost consultat cu publicul și comunitatea bancară. Noul regulament constituie un suport și o primă etapă de tranziție la noile cerințe prudențiale promovate de banca centrală prin implementarea de la 1 ianuarie 2018 a standardelor Basel III.