• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.01.2018

Proiect HCE ”Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”

09.01.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 09 ianuarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”.

Modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale este condiționată de modificarea și completarea “Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”, aprobat la ședința Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces – verbal nr. 15 din 26.03.1997, precum și de necesitatea ajustării cadrului legal în contextul intrării în vigoare la 01.01.2018 a Legii nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727).

Hotărârea în cauză are drept scop corelarea prevederilor proiectului de decizie cu Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova și ajustarea cadrului legal la Legea privind activitatea băncilor. Totodată, proiectul vizează ajustări elaborate în baza modificărilor actelor legislative și normative.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume: în temeiul art.11 alin.(1),  art.27 alin. (1) lit. c) și al art. 47 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art. 84 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 22.01.2018, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra la adresa electronică: tatiana.sambra@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 1.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
nr.279 din 1 decembrie 2011”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011” este elaborat în temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și al art.47 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art. 84 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727).

Modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale este condiționată de modificarea și completarea “Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”, aprobat la ședința Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces – verbal nr. 15 din 26.03.1997, precum și de necesitatea ajustării cadrului legal în contextul intrării în vigoare la 01.01.2018 a art. 84 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727).

Hotărârea în cauză are drept scop corelarea prevederilor proiectului de decizie cu Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova și ajustarea cadrului legal la Legea privind activitatea băncilor. Totodată, proiectul vizează ajustări elaborate în baza modificărilor actelor legislative și normative.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).