• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.05.2018

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

31.05.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 31.05.2018, consultarea publică a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare proiect).

Elaborarea și adoptarea proiectului este determinată de necesitatea asigurării unui cadru legal unitar și coerent cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, acordată băncilor de către Banca Națională a Moldovei.

Prevederile de bază ale proiectului includ:

 • - definirea noțiunii de asistență de lichiditate în situații de urgență în Legea nr.548/21.07.1995 în concordanță cu cea din Legea nr.232/3.10.2016;
 • - ajustarea redacțională a noțiunii de asistență de lichiditate în situații de urgență în Legea nr.232/3.10.2016;
 • - precizarea listei de active eligibile acceptate de către Banca Națională a Moldovei în calitate de garanții la acordarea de credite băncilor;
 • - ajustarea prevederilor Legii nr.419/22.12.2006 și a Legii nr.202/6.10.2017 având în vedere amendamentele operate la Legea nr.548/21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Beneficiarii proiectului sunt băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării pot fi comunicate până pe data de 14 iunie 2018 dlui Savin Daniel pe adresa electronică Daniel.Savin@bnm.md, dnei Valentina Salogub pe adresa electronică Valentina.Salogub@bnm.md, pot fi expediate pe adresa poștală: bd.Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun.Chișinău, sau pot fi comunicate la nr.de telefon 022 822 427.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și nota informativă aferentă sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd.Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun.Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare proiectul Legii) a fost elaborat în vederea asigurării unui cadru legal unitar și coerent cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, acordată băncilor de către Banca Națională a Moldovei.

Potrivit cadrului normativ în vigoare, Banca Națională a Moldovei poate acorda băncilor solvabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, asistență de lichiditate în situații de urgență sau, în terminologia mai veche, credite de urgență, fără ca o astfel de operațiune să fie parte componentă a politicii monetare.
Noțiunea de asistență de lichiditate în situații de urgență a fost introdusă în legislația națională prin Legea nr.232 din 3.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor și este definită la art.2 pct.6) după cum urmează:
„6) asigurare de lichiditate în situaţii de urgenţă – furnizare de lichiditate de către banca centrală din bani ai băncii centrale sau orice altă formă de asistenţă care poate conduce la creşterea volumului de bani ai băncii centrale, unei bănci solvabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, fără ca o astfel de operaţiune să fie parte componentă a politicii monetare;”.

Totodată, art.18 alin.(21) și alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei prevăd următoarele:
„(21) Banca Națională poate acorda, la deplina sa discreție, băncilor solvabile credite de urgență pe termen scurt, garantate cu activele indicate la alineatul (1), la apariția unui risc sporit de lipsă de lichiditate ce poate afecta stabilitatea sistemului financiar.
(3) În vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate acorda băncilor, la deplina sa discreţie, credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu garanţii de stat sau valori mobiliare emise de Guvern în condiţii similare condiţiilor de creditare ale instituţiilor financiare internaţionale pentru Guvernul Republicii Moldova şi în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat, negociate în prealabil cu Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu prevederile legislaţiei.”.

Astfel, alin.(3) nu statuează expres posibilitatea obținerii suportului Băncii Naționale doar de către băncile solvabile. Finanțarea de către banca centrală a băncilor insolvabile nu se încadrează în noțiunea de asistență de lichiditate în situații de urgență, având în vedere că această formă de asistență se acordă băncilor solvabile, potrivit Legii nr.232/3.10.2016.

Pentru sporirea flexibilității procedurii de remunerare a rezervelor obligatorii, menținute de bănci la Banca Națională, competența de a stabili principiile de calcul și de achitare a dobânzii de remunerare pentru rezervele obligatorii se va atribui Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, ceea ce va acorda Băncii Naționale un plus de operativitate și în realizarea politicii sale monetare.

Proiectul urmărește de asemenea excluderea impedimentelor operaționale la desfășurarea operațiunilor de plasare a certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - certificatele BNM), care reprezintă titluri de creanță emise de Banca Națională în calitate de instrumente ale pieței monetare, în scopul absorbției de lichiditate

Principalele obiective ale proiectului Legii sunt:

 • asigurarea utilizării unei definiții consecvente a asistenței de lichiditate în situații de urgență în toate actele legislative;
 • statuarea expresă a faptului că asistența de lichiditate în situații de urgență poate fi acordată doar băncilor solvabile, eliminând astfel ambiguitatea de la art.18 alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
 • sporirea flexibilității procedurii de remunerare a rezervelor obligatorii. O eventuală diminuare a costurilor de remunerare a rezervelor obligatorii ar putea avea efecte pozitive asupra impulsionării creditării comerciale dar și diminuării costurilor Băncii Naționale și îmbunătățirea capacității acesteia de implementare a politicii monetare.

 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul Legii modifică următoarele acte legislative:

 • Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (se modifică art.2, 18, 27 și art.42);
 • Legea nr.232 din 3.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (se modifică art.62 ș.a.);
 • Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (se modifică art.3, 33 și art.42);
 • Legea nr.202 din 6.10.2017 privind activitatea băncilor (art.9 alin.(4).

Principalele prevederi ale proiectului includ:

 • definirea noțiunii de asistență de lichiditate în situații de urgență în Legea nr.548/21.07.1995 în concordanță cu cea din Legea nr.232/3.10.2016;
 • ajustarea redacțională a noțiunii de asistență de lichiditate în situații de urgență în Legea nr.232/3.10.2016;
 • precizarea listei de active eligibile acceptate de către Banca Națională a Moldovei în calitate de garanții la acordarea de credite băncilor.
  La art.18 alin.(1) lit.a) din Legea nr.548/21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei se exclude textul „ce constituie o parte a emisiunii publice”, pentru a nu limita utilizarea în calitate de garanții doar la valorile mobiliare de stat emise public. Se propune de asemenea excluderea din lista activelor eligibile pentru garantare a cambiilor simple și titlurilor emise cu privire la bunuri sau mărfuri, având în vedere că astfel de instrumente nu sunt utilizate frecvent pe piața autohtonă, iar evaluarea lor în scopul acceptării drept garanții prezintă anumite deficiențe;
 • atribuirea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei a competenței de a stabili principiile de calcul și de achitare a dobânzii de remunerare pentru rezervele obligatorii;
 • excluderea competenței Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei de a decide cu privire la volumul de emitere al certificatelor BNM;
 • ajustarea prevederilor Legii nr.419/22.12.2006 și a Legii nr.202/6.10.2017 având în vedere amendamentele operate la Legea nr.548/21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

 

Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu implică cheltuieli bugetare.

 

Modul de incorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Urmare a aprobării prezentului proiect de Lege, urmează a fi modificat Regulamentul cu privire la creditul de urgență, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 28.05.2012 și Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.355 din 27.12.2017.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.