• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.04.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM "Pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență"

18.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 18.04.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență”.

Prin proiectul de modificare, Banca Națională a Moldovei intenționează să completeze lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013.

Astfel, la baza analizei completării listei jurisdicțiilor au stat:

 • lista FATF (jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, precum și jurisdicțiile care au deficiențe în strategiile aferente combaterii spălării banilor/ finanțării terorismului)
 • lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante (lista țărilor aflate sub monitorizare);
 • lista OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale;
 • Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor „Cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”.

Proiectul proiectului hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art. 5 alin. (1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) şi art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.29 alin. (4) și art. 45 alin. (8) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 07.05.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822411.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

   DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Prin proiectul de modificare, Banca Națională a Moldovei intenționează să completeze lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013.

Astfel, la baza analizei completării listei jurisdicțiilor au stat:

 • lista FATF (jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, precum și jurisdicțiile care au deficiențe în strategiile aferente combaterii spălării banilor/ finanțării terorismului)
 • lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante (lista țărilor aflate sub monitorizare);
 • lista OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale;
 • Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor „Cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul regulamentului nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență se completează cu următoarele țări:

 • „Botswana”;
 • „Cabo Verde”;
 • „Regatul Cambodgiei”;
 • „Curacao”;
 • „Republica Ghana”;
 • „Insulele Fiji”;
 • „Insulele Labuan”;
 • „Maldive”;
 • „Sultanatul Oman”;
 • „Samoa Americană”
 • „Regatul Maroc”;
 • „Republica Populară Mongolia”;
 • „Palau”;
 • „Regatul Thailandei”;
 • „Republica Tunisiană”;
 • „Trinidad și Tobago”.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.