• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.10.2014

Proiectul HCA al BNM cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

15.10.2014Termenul-limită a expirat

ANUNŢ

privind iniţierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 15 octombrie 2014, consultarea publică a proiectului de Hotărîre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.250 din 25 octombrie 2012”.

Necesitatea completării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de încheierea acordului de participant la Sistemul de înscrieri în conturi al Băncii Naționale (SIC) cu Ministerul Finanțelor și deschiderea conturilor respective pentru Ministerul Finanțelor în SIC al Băncii Naționale.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt:

- atribuirea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova a calităţii de participant în SIC al Băncii Naţionale prin încheierea contractului respectiv cu Banca Naţională în calitate de administrator al SIC, în baza cererii Ministerului Finanțelor;

- deschiderea pentru Ministerul Finanțelor în SIC la Banca Naţională a următoarelor conturi pentru ținerea evidenței valorilor mobiliare de stat:
   - contul nr.I – pentru valorile mobiliare de stat deţinute de Ministerul Finanțelor în portofoliul propriu;
   - contul nr.III.3 – pentru valorile mobiliare de stat amanetate de Ministerul Finanțelor Băncii Naţionale a Moldovei;

- completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare cu anexa nr.12 care conţine contractul-tip privind participarea Ministerului Finanțelor la SIC al Băncii Naţionale.

Beneficiarul proiectului de decizie este Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) şi alin.(2), art.26 lit.c) şi art.40 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei și al Legii nr.187 din 28 septembrie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.310-312 din 10.10.2014).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 28 octombrie 2014 dnei Lidia Gordienco pe adresa electronică: lidia.gordienco@bnm.md sau dnei Valentina Salogub pe adresa electronică: valentina.salogub@bnm.md, sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.250 din 25 octombrie 2012” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.250 din 25 octombrie 2012”

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie

„Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi
ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie

nr.250 din 25 octombrie 2012”

 

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.250 din 25 octombrie 2012” (în continuare – proiectul Hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1) şi alin.(2), art.26 lit.c) şi art.40 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei și al Legii nr.187 din 28 septembrie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.310-312 din 10.10.2014).

 

Proiectul Hotărîrii prevede următoarele:

- atribuirea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova (Ministerul Finanțelor) a calităţii de participant în Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC) al Băncii Naţionale prin încheierea contractului respectiv cu Banca Naţională în calitate de administrator al SIC, în baza cererii Ministerului Finanțelor;

- deschiderea pentru Ministerul Finanțelor la Banca Naţională a următoarelor conturi pentru ținerea evidenței valorilor mobiliare de stat:
   - contul nr.I – pentru valorile mobiliare de stat deţinute de Ministerul Finanțelor în portofoliul propriu;
   - contul nr.III.3 – pentru valorile mobiliare de stat amanetate de Ministerul Finanțelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Totodată, Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare se  completează cu anexa nr.12 care conţine contractul-tip privind participarea Ministerului Finanțelor la SIC al Băncii Naţionale.

Sinteza recomandărilor / avizelor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012”

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și