• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2018

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci”

02.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 2 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci” (în continuare – proiectul hotărârii).

Prezentul proiect are ca scop determinarea riscului de decontare/livrare în legătură cu instrumentele de datorie, titlurile de capital, monedele și mărfurile deținute în portofoliul de tranzacționare sau în afara acestuia, cuantificat pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 71 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Proiectul dat se adresează băncilor și prevede tratamentul riscului de decontare/livrare, în contextul calculării cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital. Totodată, în baza regulilor stabilite privind tratamentul riscului de decontare/livrare,  băncile vor respecta cerințele față de fondurile proprii.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările dvs. pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26 februarie 2018 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 0 (22) 822-225 sau expediate pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiectul hotărârii, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.71 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Proiectul hotărârii este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE al Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Regulamentului nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

Astfel, proiectul hotărârii prevede reguli privind tratamentul riscului de decontare/livrare în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital.

Proiectul hotărârii stabilește cerințe față de fondurile proprii aferente riscului de decontare cu privire la tranzacțiile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia care au rămas nedecontate după data de livrare prevăzută. În cazul tranzacțiilor rămase nedecontate după data de livrare scadentă, băncile vor calcula diferența de preț la care vor fi expuse.

Odată cu aprobarea proiectului hotărârii vor fi instituite cerințe față de tratamentul riscului de decontare/livrare, ceea ce va oferi băncilor capacitatea de a cuantifica riscurile aferente decontărilor/livrărilor  și, ca rezultat, va  promova asigurarea unei administrări prudente a acestor riscuri.