• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.11.2018

Proiectul HCE pentru modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

21.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională iniţiază, începând cu 21 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833).

Scopul  proiectului  este  corelarea  prevederilor  Instrucţiunii cu  privire  la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară cu  Planul  de  conturi  al  evidenţei  contabile  în  băncile  licenţiate  din Republica Moldova  şi  asigurarea  veridicităţii datelor statisticii monetare în sistemul bancar al Republicii Moldova. 

Elaborarea proiectului de decizie este condiţionată de modificarea  şi completarea  Planului  de  conturi  al  evidenţei  contabile  în  băncile  licenţiate  din  Republica Moldova. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova şi Banca Naţională a Moldovei.

Impactul estimat al proiectului de decizie este corespunderea conţinutului Raportului privind statistica monetară cu  Planul  de  conturi  al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 11 alin.(1),  art. 27 alin. (1) lit. c)  şi art. 72   din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art. 86  din Legea nr.202 din 6 octombrie  2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art.727).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 5 decembrie 2018 pe adresa electronică: dsmf.drs@bnm.md  sau pe adresa poştală: bd.Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011” şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

          Proiect:

              DOC             PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru  modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare  de către  băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare  de către  băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară” (proiect) a fost elaborat în corespundere cu art. 11 alin. (1),  27 alin. (1) lit. c), art. 72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și  art. 86  din Legea nr.202 din 6 octombrie  2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art.727).

Elaborarea proiectului este condiționată de modificările și completările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova și de necesitatea evitării unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a raportului supus modificărilor din proiectul dat.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare  de către  băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833), presupune ajustarea cadrului normativ cu modificările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova prin includerea în raportul  instrucțiunii a conturilor din grupa 2520 “Datorii privind leasingul operațional” și a contului 2739, aferente înregistrării evidenței datoriilor băncii față de alte bănci și față de clienți privind leasingul operațional primit și a dobânzii la aceste datorii, precum  și  a conturilor  din grupa 1620 “Active aferente dreptului de utilizare și îmbunătățire a activelor suport, primite în leasing”  și a contului 1687,  destinate pentru evidența activelor aferente dreptului de utilizare și îmbunătățire a activelor suport, primite în leasing  operațional sau financiar, conform prevederilor stabilite în contractul de leasing,  și a amortizării calculate la activele aferente dreptului de utilizare,  primite în leasing  operațional.

Astfel, prin aprobarea proiectului Hotărârii  în cauză va fi eficientizat cadrul legal care va reglementa procesul de întocmire și prezentare la BNM de către băncile licențiate din Republica Moldova a raportului privind statistica monetară.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu prevede cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a prevederilor prezentului proiect nu va conduce la modificarea altor acte normative.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului va avea loc conform Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în  procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare  de către  băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară” este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât   prezentul  proiect  nu  prevede  o  armonizare  directă  a legislației   naționale cu  legislația Uniunii Europene,  acesta nu  a fost expediat  Centrului  de Armonizare  a  Legislației  pentru  efectuarea  expertizei  de  compatibilitate cu  legislația   Uniunii Europene.