• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.11.2018

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură”

09.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, precum și a proiectului Regulamentului cu privire la expunerile mari (în redacție nouă) care impun respectarea de către bănci a limitelor maxime privind expunerile mari față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură. Astfel, proiectul ghidului dezvoltă criteriile pe care băncile ar trebui să le utilizeze pentru a identifica legăturile dintre clienții lor, datorită existenței unei relații de control sau a unei dependențe economice care conduc la considerarea acestora drept un singur risc.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a expunerilor mari asumate de o bancă.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.74 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei și art. 74 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

Astfel, adoptarea Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la expunerile mari a determinat necesitatea elaborării Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură, care stabilește criteriile pe care băncile trebuie să le utilizeze pentru a identifica legăturile dintre clienții lor, datorită existenței unei relații de control sau a unei dependențe economice care să conducă la considerarea acestora drept un singur risc.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul ghidului precizează abordarea pe care băncile trebuie să o adopte la aplicarea cerinței de a uni doi sau mai mulți clienți într-un grup de clienți aflați în legătură, deoarece aceștia constituie un singur risc în condițiile Regulamentului cu privire la expunerile mari.

O relație de control presupune existența unui singur risc, cu excepția cazului în care banca poate dovedi contrariul. Pentru a oferi băncilor îndrumări în vederea conexiunii clienților, ghidul include o listă minimă de indicatori de control pe care băncile trebuie să le ia în considerare.

În ceea ce privește dependența economică, băncile trebuie să unească clienții într-un grup, în cazul în care dificultățile financiare ale unui client ar putea afecta altul. La evaluarea relației de strânsă legătură dintre clienții săi pe baza dependenței economice, banca trebuie să ia în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz, în special dacă dificultățile financiare sau falimentul unui client ar genera dificultăți de finanțare sau de rambursare pentru un alt client.

Ținând cont de faptul că, complexitatea activității băncilor diferă de la o bancă la alta, ghidul determină o listă minimă de indicatori/situații care trebuie luate în considerare la evaluarea criteriului de dependență economică.

Aprobarea proiectului va contribui la determinarea situațiilor aferente concentrării riscului de credit, și, prin urmare, la minimizarea pierderilor maxime pe care o bancă ar putea să le suporte în cazul în care contrapartea sau grupul de clienți aflați în legătură ar putea întâmpina dificultăți la onorarea obligațiilor în calitate de debitor.

 

4. Fundamentarea economico - financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

7. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE este supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).