• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.06.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la facilitățile permanente și facilitatea de credit pe parcursul zilei acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 22 iunie 2023)

 

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la facilitățile permanente și facilitatea de credit pe parcursul zilei acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei”.

Inițierea elaborării proiectului regulamentului în versiune nouă este condiționată de necesitatea comasării cadrului regulator aferent facilităților oferite băncilor într-un singur act normativ în vederea  eficientizării aplicării acestuia de către Banca Națională și bănci, deoarece actualmente acordarea facilităților permanente de creditare și acceptarea depozitelor overnight sunt reglementate prin acte normative distincte.

Totodată, mai multe prevederi din Regulamentul cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.65/2003,  sunt depășite, necorespunzătoare și urmează a fi actualizate (versiunea în vigoare poate fi accesată aici: https://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-depozitele-overni...).

Versiunea în vigoare a Regulamentului cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv nr.171/2018 poate fi accesată aici: https://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-facilitatile-perm....

Proiectul urmează să stabilească regulile și procedurile de acordare băncilor a facilităților permanente (credite overnight / depozite overnight) și a facilității de credit pe parcursul zilei (credit intraday) în moneda națională.

În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii, solicităm prezentarea, până la 22 iunie 2023, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor referitoare la inițiativă, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, dlui Daniel Savin, pe adresa de e-mail: Daniel.Savin@bnm.md.

Pentru informații adiționale poate fi contactată persoana responsabilă: Valentina Salogub, tel. 022 822 427, e-mail: Valentina.Salogub@bnm.md .