• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.04.2019

Consutarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013"

26.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de 26.04.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este elaborat în scopul racordării cadrului normativ existent la prevederile Legii nr.208/2018 pentru modificarea unor acte legislative, în special ce țin de modificările operate la art. 50 din Legea 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (completarea acestuia cu alin.(6)). Beneficiarii proiectului hotărârii sunt prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova.

Este de menționat că, valorile maxime ale unor comisioane sunt prevăzute în proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare”, plasat pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei pentru consultare publică, până pe data de 16.05.2019.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 16 mai 2019, pe adresa poştală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md

Proiectul hotărârii şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

 

Proiectul:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv “Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013”

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului de modificare derivă din prevederile Legii nr.208/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Lega nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008).

Astfel, în conformitate cu modificările operate la art. 50 alin. (6) din Legea  nr.114/2012, Banca Națională a Moldovei (în continuare - BNM) urmează să stabilească, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 208/2018, condițiile de determinare a valorilor comisioanelor interbancare, precum și a comisioanelor suplimentare, aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător de către prestatorii de servicii de plată.

În scopul eficientizării normei de la art.50 alin.(6) din Legea nr.114/2012, la etapa actuală propunem stabilirea valorii maxime comisionului de servicii perceput comercianților, care înglobează mai multe tipuri de operațiuni de plată cu carduri.

Prin urmare, la determinarea comisioanelor interbancare aferente operațiunilor de plată cu cardul se va ține cont de plafonul maxim al comisionului de servicii perceput comercianților care se va stabili în actele normative ale BNM.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Proiectul definește noțiunile de comision de servicii perceput comercianților și comision interbancar, precum și prevede condițiile de stabilire a acestora într-un capitol nou, VIII1 “CONDIȚIILE DE DETERMINARE A COMISIOANELOR INTERBANCARE, PRECUM ȘI A COMISIOANELOR SUPLIMENTARE”.

Pe lângă definirea noțiunilor în proiect, la interpretarea acestora urmează a fi luate în considerare următoarele:

 1. Comisionul de servicii perceput comercianților este un comision per tranzacție plătit de comerciant prestatorului acceptant (băncii acceptante) pentru procesarea plăților deținătorilor de carduri de plată. De regulă, acesta se calculează ca procent din valoarea tranzacției și este inclus în prețurile generale ale bunurilor și serviciilor.
 2. Comisionul interbancar este comisionul plătit pentru fiecare tranzacție prestatorului emitent (băncii emitente) de către prestatorul acceptant al cardului, participanți la tranzacție și se aplică doar în cadrul schemelor cvadripartite de plată cu cardul ( schemă în care sunt cel puțin 4 participanți: plătitor - banca emitentă -  banca acceptantă – comerciant).

Astfel, condițiile vor fi aplicate tuturor operațiunilor de plată efectuate cu carduri de plată sau dispozitive asemănătoare, cu excepția operațiunilor de retrageri de numerar de la bancomate sau de la ghișeul unui prestator de servicii de plată, precum și orice operațiuni efectuate cu cardurile de plată de afaceri (business). Exceptarea plafonării retragerilor de mijloace bănești, în special în cazurile de retragere de la bancomatul altei bănci decât al celei emitente, se propune luând în considerare costurile acestor operațiuni, precum și scopul proiectului de promovare a acceptării plăților fără numerar de către comercianți.

Referitor la cardurile  de plată de afaceri (business), acestea reprezintă un produs diferit față de cardurile personale (ale persoanelor fizice), oferind comercianților, deținătorilor de carduri și companiilor care le oferă angajaților lor servicii specifice, a căror cost este mai ridicat pentru emitenții acestora. 

 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative în vigoare cu care se află în conexiune, și anume Legea nr.208/2018.

 

5. Constatările expertizei de compatibilitate

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE, astfel cum este menționat la pct. 3 din prezenta notă.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.