• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.09.2016

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”

26.09.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu 26 septembrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”.

Proiectul este inițiat în contextul stabilirii frecvenței de modificare în decursul programului de lucru a unității de schimb valutar a cursurilor de cumpărare și vînzare utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu persoane fizice. Dreptul de a stabili această frecvență este acordat Băncii Naționale a Moldovei prin art.43 alin.(83) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la stabilirea frecvenței menționate în funcție de durata programului de lucru al unității de schimb valutar.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt unitățile de schimb valutar.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi stabilirea unor reguli clare referitoare la frecvența de modificare de către unitățile de schimb valutar a cursurilor valutare atît pentru unitățile de schimb valutar, cît și pentru clienții acestora. 

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art.43 alin.(82) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 7 octombrie 2016 dnei Dina Doni pe adresa electronică: dina.doni@bnm.md sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din __    __________ 2016

Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare
de către unitățile de schimb valutar

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.43 alin.(82) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Unitățile de schimb valutar au dreptul de a modifica cursurile de cumpărare și vînzare stabilite de către acestea la începutul programului de lucru pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, după cum urmează:
a) o singură dată în decursul programului de lucru – pentru unitățile de schimb valutar care au un program de lucru de pînă la 12 ore;
b) de două ori în decursul programului de lucru - pentru unitățile de schimb valutar care au un program de lucru mai mare de 12 ore. În acest caz, prima modificare a cursurilor de cumpărare și vînzare poate fi efectuată în decursul primelor 12 ore de lucru, iar a doua modificare – în decursul următoarelor 12 ore de lucru.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016. 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.43 alin.(82) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Odată cu intrarea în vigoare (10.12.2016) a anumitor prevederi din Legea nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, unitățile de schimb valutar vor avea dreptul de a modifica pe parcursul programului de lucru cursurile valutare aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. În acest context, Legea nr.94 din 13.05.2016 a instituit dreptul Băncii Naționale a Moldovei (la art.43 alin.(82) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008) de a stabili frecvența de modificare în decursul programului de lucru de către unitățile de schimb valutar a cursurilor valutare.

Avînd în vedere că unitățile de schimb valutar pot avea programe de lucru diferite (inclusiv 24/24 de ore), precum și ținînd cont de faptul că oferirea dreptului de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar reprezintă o noutate pentru piața valutară a Republicii Moldovei, în vederea neadmiterii unor manipulări și abuzuri din partea unităților de schimb valutar, proiectul HCE prevede stabilirea următoarelor frecvențe de modificare a cursurilor valutare stabilite de unitățile de schimb valutar la începutul programului de lucru, și anume:
- o singură dată în decursul programului de lucru – pentru unitățile de schimb valutar care au un program de lucru de pînă la 12 ore;
- de două ori în decursul programului de lucru - pentru unitățile de schimb valutar care au un program de lucru mai mare de 12 ore. În acest caz, prima modificare poate fi efectuată în decursul primelor 12 ore de lucru, iar cea de a doua modificare – în decursul următoarelor 12 ore de lucru.

Aprobarea proiectului HCE va asigura implementarea prevederilor Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și va contribui la stabilirea unor reguli clare referitoare la frecvența de modificare de către unitățile de schimb valutar a cursurilor valutare atît pentru unitățile de schimb valutar, cît și pentru clienții acestora.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).