• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.04.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

10.04.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 10 aprilie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” având drept scop unele modificări, completări și actualizări ale Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii,  Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor care au fost generate de modificările și completările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, care au intrat în vigoare la 1.01.2018, precum și de necesitatea aducerii în concordanță a unor termeni utilizați în cadrul legal modificat recent.

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.4, 76 și 83 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările dvs. pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27 aprilie 2018 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru
modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.4, 76 și 83 din Legea nr.202 din 6.10.2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre are drept scop actualizarea termenilor utilizați în Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, și în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor. Necesitatea elaborării proiectului a fost generată de modificările și completările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, care au intrat în vigoare la 1.01.2018, precum și de necesitatea aducerii în concordanță a unor termeni utilizați în regulamentele respective cu cei din cadrul legal modificat recent.

Modificările și ajustările propuse se axează în special pe următoarele aspecte:

 • substituirea termenilor utilizați conform IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” cu cei utilizați conform prevederilor IFRS 9 „Instrumente financiare”, și anume cu privire la clasificarea instrumentelor financiare;
 • modificarea dispozițiilor de depreciere aferente contabilizării pierderilor așteptate;
 • completarea cu un cont nou privind evidența mijloacelor bănești ale executorilor judecătorești dobândite din activitățile profesionale, în poziția aferentă conturilor curente ale persoanelor juridice rezidente din raportul privind obligațiunile valutare ale băncii prevăzute în Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii;
 • modificarea referințelor la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, care a fost modificată recent.

Modificările în cauză oferă o bază pentru o raportare ajustată cerințelor stabilite în cadrul legal aferent menținerii unui nivel adecvat de lichiditate și calculării/ gestiunii corecte privind poziția valutară deschisă.

 

 • Sinteza obiecțiilor și propunerilor/ recomandărilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii”:   
   PDF  
   
 • Sinteza obiecțiilor și propunerilor/ recomandărilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii”:   
   PDF
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).