• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.09.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor”

04.09.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 4 septembrie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță cu termenii și prevederile Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice îl constituie instituirea cadrului normativ aferent deschiderii sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale băncilor pe teritoriul Republicii Moldova și modul de aprobare prealabilă a deschiderii sucursalelor băncilor din Republica Moldova pe teritoriul altor state.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art. 32 și 33 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 14 septembrie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 458.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art.32 și 33 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării modului de deschidere și de închidere a sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale băncilor prevederilor Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Proiectul hotărârii preia parțial prevederile Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor (aprobat prin HCE nr.84 din 28.04.2011), totodată stabilind modul de notificare ulterioară a deschiderii sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale băncilor pe teritoriul Republicii Moldova și modul de aprobare prealabilă a deschiderii sucursalelor băncilor din Republica Moldova pe teritoriul altor state.

Noile prevederi facilitează procesul de deschidere pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale băncilor din țară. Astfel, „aprobarea prealabilă” a fost substituită cu „notificarea ulterioară” a Băncii Naționale, respectiv fiind redus și numărul documentelor ce necesită a fi prezentate. Totodată, a fost simplificată și procedura de notificare în cazul închiderii sucursalei, notificarea fiind efectuată ulterior încheierii procesului de închidere.

Având în vedere faptul că noile prevederi constituie o parte semnificativă în Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin HCE nr. 84 din 28.04.2011, acesta a fost expus în redacție nouă.

Aprobarea proiectului hotărârii va asigura crearea cadrului normativ secundar aferent deschiderii sucursalelor pe teritoriul altor state, precum și simplificarea procesului de deschidere și închidere a sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare din țară, fapt ce va influența pozitiv extinderea băncilor în teritoriu. Totodată, va asigura aducerea în concordanţă a cadrului secundar cu prevederile legii.