• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.05.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din 06.04.2017”

14.05.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 14.05.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din 06.04.2017”.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul  art.11 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art.386 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din  21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.1996), cu modificările și completările ulterioare, art.23 alin.(4) din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art. 727), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28.05.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică: maria.iovu@bnm.md sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-423.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din 06.04.2017” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii,
aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din 06.04.2017”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din 06.04.2017” a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art.386 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din  21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.1996), cu modificările și completările ulterioare, art.23 alin.(4) din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art. 727), cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii a fost condiționată de necesitatea operării unor modificări și completări la rapoartele și informațiile prezentate de către băncile în proces de lichidare conform instrucțiunii vizate, având ca scop final obținerea unor informații mai ample cu privire la procesul de lichidare a acestora.

Astfel, modificările și completările propuse vor conduce la eficientizarea procesului de monitorizare de către Banca Națională a Moldovei a derulării procesului de lichidare a băncilor, a căror licențe/autorizații pentru desfășurarea activităților financiare au fost retrase de Banca Națională a Moldovei.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.