• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.05.2018

Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

21.05.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 21.05.2018, consultarea publică a proiectului Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548-XIII din 21.07.1995, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25 din 04.03.2016.

De asemenea, realizarea prevederilor Regulamentului va asigura conformarea la standardele internaționale în domeniu, și anume, Recomandărilor 40 ale FATF și Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Prevederile Regulamentului au ca scop îmbunătățirea cadrului normativ în vigoare aferent domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Realizarea scopului menționat va avea loc prin perfectarea și modificarea programelor proprii ale caselor de schimb valutar și hotelurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 04.06.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului şi  nota  de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Regulamentul privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor
în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

 

Banca Națională a Moldovei a elaborat și propune spre atenția publicului proiectul  Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Regulament).

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548-XIII din 21.07.1995, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.62-XVI din 21.03. 2008 privind reglementarea valutară și Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25 din 04.03.2016.

De asemenea, realizarea prevederilor Regulamentului va asigura conformarea la standardele internaționale în domeniu, și anume, Recomandărilor 40 ale FATF și Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

Prevederile Regulamentului au ca scop îmbunătăţirea cadrului normativ în vigoare aferent domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Realizarea scopului menţionat va avea loc prin perfectarea și modificarea programelor proprii ale caselor de schimb valutar și hotelurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Concomitent, prevederile Regulamentului țin de implementarea măsurilor de precauție, inclusiv sporită față de clienți și a cerințelor privind raportarea activităților și tranzacțiilor către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Totodată, sunt introduse prevederi privind abordarea bazată pe risc a clienților, păstrarea datelor și cerințe privind sistemul de control intern.

Implementarea prevederilor Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va contribui la ridicarea nivelului de protejare a caselor de schimb valutar și hotelurilor de la utilizarea acestora în scop de spălare a banilor și finanțare a terorismului.