• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.07.2022

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari din alte state

 

Conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art.711), cu modificările ulterioare, Depozitarul central este obligat să se adreseze la Banca Națională cu o cerere pentru obținerea permisiunii de a stabili o conexiune cu depozitari din alte state. Cererea va fi evaluată ținând cont de prevederile legii și ale cadrului normativ elaborat în acest sens. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) și art. 24 din Legea nr. 234/2016, Banca Națională a Moldovei aprobă acte normative cu caracter de reglementare în vederea implementării prezentei legi, inclusiv acte referitoare la activitatea Depozitarului central.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului de act normativ prin care va ave loc aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea stabilirii conexiunilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare cu depozitari din alte state.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm prezentarea în termen de 10 zile a opiniilor, propunerilor și recomandărilor la adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate Direcției reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți din cadrul BNM la adresa de e-mail: Reglementare.PSP@bnm.md

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).