• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.03.2017

Proiectul HCE „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată

16.03.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 16.03.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată” (în continuare - proiect) .

Necesitatea modificării și completării Instrucțiunii este determinată, în principal, de introducerea unor noi cerințe față de emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată nebancari privind raportarea activităților/serviciilor prestate conform licențelor eliberate.

Totodată, în scopul facilitării procesului de raportare și analiză a datelor, rapoartele ORD 5.1 Carduri de plată personalizate, ORD 5.2 Carduri de plată preplătite și ORD 5.3 Carduri de plată personificate sunt comasate într-un singur raport ORD 5.1 Carduri de plată. De asemenea, se ajustează forma și conținutul raportului ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova, emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată nebancari.

Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este crearea precondițiilor necesare pentru monitorizarea calitativă a evoluției pieței prestatorilor de servicii de plată nebancari.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art. 5 alin. (1) lit. f), art. 11 alin. (1), art. 27 alin (1) lit. c) și art. 47 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 96 alin. (1) din Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 661), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 30.03.2017, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra, pe adresa electronică: tatiana.sambra@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md.

 

vezi proiectul în:  DOC    sau    PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
“Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor
aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată”

 

Proiectul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată” (în continuare-proiect) a fost elaborat în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. f), art. 11 alin. (1), art. 27 alin (1) lit. c) și art. 47 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art. 96 alin. (1) din Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 661), cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea modificării și completării Instrucțiunii este determinată, în principal, de introducerea unor noi cerințe față de emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată nebancari privind raportarea activităților/serviciilor prestate conform licențelor eliberate. Astfel, vor fi create precondiții necesare pentru monitorizarea evoluțiilor pieței prestatorilor de servicii de plată nebancari.

Totodată, în scopul facilitării procesului de raportare și analiză a datelor, rapoartele ORD 5.1 Carduri de plată personalizate, ORD 5.2 Carduri de plată preplătite și ORD 5.3 Carduri de plată personificate sunt comasate într-un singur raport ORD 5.1 Carduri de plată. De asemenea, se ajustează forma și conținutul raportului ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit.

Proiectul urmează a fi supus consultării publice, inclusiv cu prestatorii de servicii de plată bancari și nebancari, precum și cu emitenții de monedă electronică.