• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.11.2018

Proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului

06.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu 06.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului”.

Proiectul Hotărârii este inițiat în scopul conformării actelor normative ale BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului cu prevederile Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 160  din  26.07.2018, în vigoare din 17.09.2018, (publicată  Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr. 309-320 art. 488).

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile,  casele de schimb valutar  și prestatorii de servicii de plată nebancari din Republica Moldova.

Proiectul Hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în  temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și m), art.  11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 51 lit. b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin.(2) din Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului  (publicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66 art. 133), cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi comunicate până la data de 20.11.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul hotărârii Comitetului Executiv al BNM şi  nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
”Cu privire la modificarea unor acte normative  ale Băncii Naționale a Moldovei  în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

 

1. Denumirea autorului:

Banca Națională a Moldovei (în particular Direcția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost  elaborat în  temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și m), art.  11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 51 lit. b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin.(2) din Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului  (publicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66 art. 133), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în scopul conformării actelor normative ale BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului cu prevederile Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 160  din  26.07.2018  (în vigoare din 17.09.2018) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 309-320 art. 488 din 17.08.2018. Prin Legea vizată  au fost aplicate unele modificări la Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului,  inclusiv a fost majorată limita de raportare, pentru entitățile raportoare, a activităților și tranzacţiilor clienţilor realizate în numerar de la  100 000 lei la  200 000 lei.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Aprobarea modificărilor la actele normative ale BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului stipulează limita de raportare a activităților și tranzacțiilor clienților realizate în numerar pentru entitățile raportoare.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

Proiectul conține norme de punere în aplicare a prevederile Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 160  din  26.07.2018  (publicată Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr. 309-320 art. 488),  în vigoare din 17.09.2018.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului” este supus consultării publice fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Dat fiind faptul că proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).