• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.03.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

18.03.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 18.03.2019, consultarea publică a Proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (abrogarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, Regulamentului cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăți interbancare, aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare în redacție nouă și modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit).

Elaborarea proiectului derivă din prevederile Legii nr. 208/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 430-439, art. 672), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică, etc. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate până la 05 aprilie 2019, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau dnei Adela Țurcan pe adresa electronică: Adela.Turcan@bnm.md, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822-477.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

PDF        DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul  Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind modificarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

(abrogarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, Regulamentului cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăți interbancare, aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare în redacție nouă și modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit)

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului derivă din prevederile Legii nr.208/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 430-439, art. 672), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică, etc.

Conform modificărilor operate în Legea 548/1995 a fost reglementată posibilitatea deschiderii de către Banca Națională a conturilor în registrele sale inclusiv în numele societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică, furnizorilor de servicii poștale (în continuare – prestatori de servicii de plată nebancari) în scopul prestării serviciilor de plată, fapt ce va permite participarea prestatorilor de servicii de plată nebancari în cadrul sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare - SAPI).

Astfel, prezentul proiect prevede abrogarea Regulamentului cu privire la SAPI (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 53 din 02.03.2006) și Regulamentului cu privire la supravegherea SAPI (aprobat prin Hotărârea Comitetului de administrației al BNM nr. 154 din 28.06.2007) și aprobarea unui nou Regulament cu privire la SAPI care va îngloba cerințele generale privind participarea la sistem, inclusiv a prestatorilor de servicii de plată nebancari în cadrul sistemului de compensare pe bază netă, desfășurarea activității în cadrul SAPI, efectuarea plăților în valută, gestiunea riscurilor aferente SAPI, suspendarea și încetarea activității în cadrul SAPI etc.

Totodată, proiectul prevede modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit în contextul accesului prestatorilor de servicii de plată nebancari la SAPI, fiind stabilită obligativitatea acestora de a atribui coduri IBAN conturilor utilizatorilor, cerințele de raportare a efectuării și/sau recepționării fiecărui transfer internațional prin furnizarea copiilor mesajelor de plată către BNM prin intermediul serviciului FINInform, administrat de BNM. 

Suplimentar, proiectul are drept scop optimizarea și transparentizarea transferurilor în valută efectuate în Republica Moldova, prin executarea acestora prin intermediul SAPI.

Finalitățile urmărite sunt stabilirea reglementărilor aferente participării prestatorilor de servicii de plată nebancari în cadrul SAPI în conformitate cu prevederile art. V alin. (1) lit. d) din Legea nr. 2018/2018.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul în cauză vizează reglementarea într-un act unic a cerințelor generale privind participarea la SAPI, participarea prestatorilor de servicii de plată nebancari la SAPI, în speță în sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, la solicitare, desfășurarea activității în cadrul SAPI, gestiunea riscurilor aferente SAPI, suspendarea și încetarea activității în cadrul SAPI, efectuarea plăților în valută în cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului sunt situați în Republica Moldova etc.

Totodată, în contextul participării prestatorilor de servicii de plată nebancari la SAPI au fost operate modificări în Regulamentul cu privire la transferul de credit, fiind stabilită stabilită obligativitatea acestora de a atribui coduri IBAN conturilor utilizatorilor, cerințe de raportare a efectuării și/sau recepționării fiecărui transfer internațional prin furnizarea copiilor mesajelor de plată către BNM prin intermediul serviciului FINInform etc. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Prin prevederile proiectului nu se va genera impact economico-financiar.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative în vigoare cu care se află în conexiune, și anume Legea nr.208/2018.

Prezentul proiect își propune aprobarea Regulamentului cu privire la SAPI în redacție nouă și abrogarea Regulamentului cu privire la SAPI și Regulamentului cu privire la supravegherea SAPI, precum și modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit.

 

Publicată în data de 27.06.2019: