• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.07.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova

19.07.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 19.07.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova”.

Elaborarea proiectului de abrogare a Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost condiționată de modificarea cadrului legal care reglementează regimul reprezentanțelor și sucursalelor persoanelor juridice și anume:

 • adoptarea Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative prin care termenul „reprezentanță” a fost modificat prin termenul „sucursală”, și respectiv a fost exclusă instituția „reprezentanței unei persoane juridice”;
 • modificarea conținutului articolelor din Codul civil (art. 240 și art.241) în partea ce ține de regimul sucursalelor persoanei juridice din Republica Moldova și a sucursalelor din străinătate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 02.08.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: (022) 822 411.

Proiectul hotărârii și nota de informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA

nr.____ din ____ __________ 2019

 

Pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova

În temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin. (1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova”

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Elaborarea proiectului de abrogare a Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost condiționată de modificarea cadrului legal care reglementează regimul reprezentanțelor și sucursalelor persoanelor juridice și anume:

 • adoptarea Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative prin care termenul „reprezentanță” a fost modificat prin termenul „sucursală”, și respectiv a fost exclusă instituția „reprezentanței unei persoane juridice”;
 • modificarea conținutului articolelor din Codul civil (art. 240 și art.241) în partea ce ține de regimul sucursalelor persoanei juridice din Republica Moldova și a sucursalelor din străinătate.

Suplimentar, a fost modificată și Legea nr.1107/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil din Republica Moldova (art. 11), prin care a fost stabilit că trimiterile din legislația în vigoare la filiala sau reprezentanța persoanei juridice se consideră trimiteri la sucursala persoanei juridice până la aducerea legislației în concordanță cu art.240 şi 241 din Codul civil, cu modificările operate prin Legea nr.133/2018.

Astfel, odată cu operarea modificărilor la Codul civil și Legea nr. 1107/2002, Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 a devenit desuetă, iar norma legală specială va reglementa doar regimul sucursalelor băncilor din alte state, în conformitate cu art. 24-31 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul hotărârii nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene, dar are drept scop aducerea în concordanță cu legislația națională.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul presupune abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.