• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.04.2018

Proiect HCE "Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013"

26.04.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 26 aprilie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor (în continuare - lege).

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului de hotărâre constă în ajustarea terminologiei în corespundere cu Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 și cu actele normative de domeniu. Respectiv, proiectul hotărârii conține concretizări privind calcularea dreptului de vot în vederea aplicării prevederilor art.45-52 din legea nominalizată ce ține de determinarea mărimii unei dețineri calificate în capitalul social al băncii. Corespunzător, sunt expuse completări și la declarațiile privind activitatea concertată sau lipsa activității concertate a acționarului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, inclusiv ce țin de indicarea în mărimi absolute și relative a deținerii în capitalul social al băncii și a deținerii aferente transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.45, 46, 50-52 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 14 mai 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.45, 46, 50-52 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul intrării în vigoare la 01 ianuarie 2018 a Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor care prevede ajustarea terminologiei în corespundere cu legea menționată supra și cu actele normative de domeniu.

Referitor la înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, proiectul hotărârii încorporează unele concretizări privind calcularea dreptului de vot în vederea aplicării prevederilor art.45-52 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor și anume determinarea mărimii unei dețineri calificate în capitalul social al băncii. Corespunzător, proiectul hotărârii conține unele concretizări la declarațiile privind activitatea concertată sau lipsa activității concertate a acționarului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, inclusiv ce țin de indicarea în mărimi absolute și relative a deținerii în capitalul social al băncii și a deținerii aferente transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii.

Punerea în aplicare a dispozițiilor legale introduse prin proiectul hotărârii nu va implică cheltuieli suplimentare pentru calcularea drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor.